Co robi nauczyciel Koranu?

W wierze muzułmańskiej Koran jest oficjalnym słowem Boga Wszechmogącego. Muzułmanie wierzą, że księga zawiera dokładne słowa Boga, wysłane przez Archanioła Gabriela. Według muzułmanów, Koran został zapamiętany przez Proroka Mahometa, który następnie podyktował jego 114 rozdziałów swoim rówieśnikom. Nauczyciel Koranu jest odpowiedzialny za przekazywanie treści Koranu swoim uczniom.

Nauczyciel Koranu jest odpowiedzialny za zrozumienie przez uczniów znaczenia Koranu w życiu codziennym. Muzułmanie wierzą, że wszystkie tematy życia, w tym prawo, mądrość i wiara, można wywieść z rad Koranu. Oprócz przewodnictwa duchowego, nauczyciel Koranu wpaja uczniom tej książki wytyczne Koranu dotyczące ludzkiego postępowania i zasady ekonomiczne.

Korepetytorzy mogą spotykać się ze studentami indywidualnie lub w małych grupach. Częstotliwość spotkań zależy od ograniczeń czasowych, wieku uczniów i kosztów. Każdy nauczyciel Koranu projektuje lekcje, aby zaszczepić zasady Koranu w umysłach uczniów.

Oprócz nauczania uczniów o słowie Bożym za pośrednictwem Koranu, korepetytor z Koranu uczy również o niebezpieczeństwie stwarzanym przez fałszywych proroków. Muzułmanie wierzą, że słowa Koranu są ostatnimi słowami Boga. Wszystko, co rozwinęło się po Koranie, nie może być uznane za słowo Boże w wierze muzułmańskiej. Korepetytorzy pokazują uczniom, jak Koran odnosi się do ich codziennego życia i nie wolno używać żadnej innej książki ani świadectwa.

Pomoc potrzebującym, stała wiara i obowiązkowe modlitwy są omówione w Koranie. Nauczyciel Koranu może używać pisemnych lekcji, praktycznych projektów i innych metod dla uczniów do zapamiętywania rozdziałów Koranu. Uczniowie pytają nauczyciela Koranu o rozdziały i ich zastosowanie do wiary i życia.

Obowiązkowe modlitwy w wierze muzułmańskiej nazywane są salat. Nauczyciel Koranu uczy uczniów prawidłowego wykonywania salat pięć razy dziennie. Modlitwy składają się z wersetów Koranu i są wykonywane w języku arabskim. Chociaż wielu uczęszcza do meczetów na modlitwę, odbywają się one również wszędzie tam, gdzie muzułmanin się znajduje, kiedy nadchodzi wymagany czas modlitwy.