Jak wybrać najlepsze książki NAPLEX?

Studenci, którzy chcą dobrze sobie poradzić z egzaminem North American Pharmacist Licensure Examination lub NAPLEX, mogą wybrać najlepsze książki przygotowawcze, rozumiejąc, w jaki sposób te zasoby pomagają w rzeczywistej treści testu i zawierają skuteczną strategię przygotowania. NAPLEX jest ważnym testem do licencjonowania farmaceutów w Stanach Zjednoczonych. North American Boards of Pharmacies (NABP) zarządza tym badaniem i może dostarczyć informacji na temat charakteru badania i jego zakresu.

Jednym ze sposobów szybkiego wyboru najlepszych książek NAPLEX jest szybkie przeglądanie stron i ustalenie, czy książka skutecznie odnosi się do farmakologii ilościowej. Oznacza to, że uczeń nigdy nie powinien zapominać, że w grę wchodzi matematyka, bezpośrednio lub pośrednio. Ocena dawek i inne zadania obejmują ilościowe wymagania dotyczące umiejętności, a odpowiednia książka powinna pomóc w przygotowaniu ucznia do „mierzenia” leków i wyników.

Inną metodą uzyskania lepszych książek NAPLEX jest zrozumienie trzech „podstawowych kryteriów” testu. NABP ujawniło elementy testu, a wiedza o nich zbliży ucznia do wyższego wyniku. Trzy podstawowe kategorie NAPLEX to pomiar i ocena leków i wyników, przygotowywanie i wydawanie leków oraz efektywne wykorzystywanie informacji o stanie zdrowia pacjenta. Stanowią one szerokie podstawy do przygotowania i powinny być omówione w książkach NAPLEX.

Najlepsze książki NAPLEX wykraczają poza te podstawy i zawierają szczegółowe informacje na temat tego, co znajduje się w teście. Ponownie, NABP przedstawił bardziej szczegółową listę elementów, które są ogólnie traktowane w teście w formie „oświadczeń o kompetencjach”. Niezwykle ważne jest, aby książka NAPLEX skutecznie obejmowała te standardy. Książki, które mają określone ukierunkowanie na deklaracje kompetencji, zapewniają uczniowi odpowiednie rodzaje ćwiczeń.

Oprócz przeglądania konkretnych treści zawartych w książkach i zasobach NAPLEX, uczniowie mogą uzyskać więcej informacji od osób, które wcześniej przystąpiły do ​​testu. Fora internetowe i inne powiązane grupy sieciowe często zawierają listy najlepiej ocenianych książek NAPLEX, w których poprzedni zdający mogli wziąć udział w nieformalnej ankiecie lub głosować na swoich faworytów. Z dużą dbałością o szczegóły i starannym rozważeniem, uczniowie mogą znaleźć najlepsze podręczniki NAPLEX, które pomogą im pracować w dniu testu.