Co to jest 10-godzinne szkolenie OSHA?

10-godzinne szkolenie OSHA to seminarium, które koncentruje się przede wszystkim na bezpieczeństwie, szczególnie na placach budowy i w przemyśle. Ten rodzaj kursu jest dostępny online i można go kupić dla jednej osoby lub dla całej grupy. Materiały tematyczne dotyczą między innymi odpowiedniego stroju w miejscu pracy oraz prawidłowego obchodzenia się z różnymi rodzajami sprzętu elektrycznego i elektronarzędzi. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują kartę certyfikacyjną z Departamentu Pracy USA.

Te zajęcia szkoleniowe są prowadzone przez Administrację ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA), która jest częścią Departamentu Pracy Stanów Zjednoczonych. Administracja ta ustala wytyczne dla pracowników i ich pracodawców dotyczące warunków pracy, bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz standardów wyposażenia. Branża budowlana i produkcyjna często wymaga, aby pracownicy posiadali regularne certyfikaty na różnych kursach szkoleniowych OSHA, aby zachować zgodność z przepisami rządowymi.

Seminaria instruktażowe są zazwyczaj dostosowane do specyficznych wymagań pracy w każdym rodzaju przemysłu, takich jak budowa platform wiertniczych lub operacje młynów zbożowych. 10-godzinne kursy szkoleniowe OSHA są dostępne dla placów budowy i zakładów ogólnoprzemysłowych. Produkcja przemysłowa może obejmować pracowników w fabrykach, liniach montażowych i zakładach farmaceutycznych. Materiały szkoleniowe muszą być kupowane ze źródła spoza oficjalnego działu pracy od trenera, który otrzymał licencję na rozpowszechnianie i nauczanie standardów bezpieczeństwa OSHA.

Podstawowym tematem podczas 10-godzinnego seminarium szkoleniowego OSHA jest bezpieczeństwo. Właściwe obchodzenie się z urządzeniami elektrycznymi, dźwigami i narzędziami do kopania to tematy, na które zwraca się indywidualną uwagę podczas zajęć dydaktycznych. Uczestnicy uczą się również, jak odpowiednio się ubierać podczas pracy na budowie, jak bezpiecznie stać na drabinach i rusztowaniach oraz jak podwijać ciało podczas upadku, aby zmniejszyć ilość odniesionych obrażeń.

Po ukończeniu 10-godzinnych materiałów szkoleniowych OSHA studenci otrzymują kartę certyfikacyjną z Departamentu Pracy USA. Wykłady, materiały do ​​czytania i slajdy instruktażowe są wysyłane do rejestrujących się na kurs przez Internet. Na życzenie materiały można zazwyczaj wysłać pocztą w formie papierowej. Kurs ma trwać 10 godzin, składający się z 10 jednogodzinnych części, chociaż uczestnicy mogą wykorzystać dodatkowy czas, jeśli jest to konieczne do pełnego przeczytania i zrozumienia prezentowanych materiałów. Poszczególne osoby mogą wziąć udział w kursie samodzielnie lub zarejestrować się, aby otrzymywać i oglądać wykłady w grupie, często po obniżonej cenie.