Co to jest administracja sztuką?

Administracja sztuką to zarządzanie organizacjami i zagadnieniami związanymi ze sztuką. Obejmuje uznanie i wiedzę w zakresie sztuki, cechy przywódcze, ekspertyzy finansowe oraz zrozumienie potrzeb i reakcji społeczeństwa na sztukę. Zawody kierownicze w sztuce obejmują te związane z reżyserowaniem, koordynowaniem, opracowywaniem i pozyskiwaniem funduszy na programy artystyczne. Osoby pracujące jako administratorzy sztuki mają zazwyczaj pasję do sztuki, a także doświadczenie lub szkolenie w biznesowych i marketingowych aspektach zarządzania sztuką.

Administratorzy sztuki organizują, zarządzają, koordynują, rozwijają i zachęcają do działań artystycznych. Chociaż administratorzy mogą być sami przeszkoleni w zakresie sztuki, obowiązki związane z administracją sztuki obejmują zazwyczaj koordynację, wspieranie i rozwijanie artystów. Na przykład dyrektor wykonawczy zespołu baletowego może mieć doświadczenie w balecie, ale jego główne obowiązki mogą wiązać się z zatrudnianiem tancerzy, nauczycieli i choreografów oraz zarządzaniem finansowymi i logistycznymi aspektami zespołu baletowego.

Przykłady zawodów w administracji artystycznej są różnorodne i liczne. Dyrektor centrum sztuk scenicznych, kierownik marketingu muzeum sztuki nowoczesnej i prezes firmy muzycznej to przykłady zawodów w administracji artystycznej. Konkretne obowiązki różnią się w zależności od stanowiska, ale wszystkie stanowiska zazwyczaj wymagają zrozumienia i docenienia określonej formy sztuki. Osoby te muszą być również dobrze zorientowane w wyzwaniach związanych ze sztuką i wyczuwać potrzeby i opinie publiczności związane ze sztuką.

Kwalifikacje wymagane do pracy w administracji artystycznej różnią się w zależności od stanowiska. Niektóre osoby wspinają się po szczeblach drabiny, najpierw służąc jako artysta, a następnie przechodząc do roli administracyjnej. Na przykładzie dyrektora zespołu baletowego tancerz może występować przez lata lub dekady, a następnie, po wycofaniu się z tańca, awansować na stanowisko dyrektora. W innych przypadkach do pracy w administracji artystycznej mogą być potrzebne konkretne umiejętności i kwalifikacje, takie jak wykształcenie w zakresie biznesu, marketingu, zarządzania lub doświadczenie w zbieraniu funduszy.

Wiele uniwersytetów oferuje stopnie magisterskie z administracji artystycznej. Te programy akademickie wymagają pomyślnego ukończenia kursów z zakresu planowania, marketingu i zarządzania działaniami związanymi ze sztuką. Programy również ogólnie badają względy etyczne i polityczne w sztuce. Program nauczania obejmuje zazwyczaj zajęcia poruszające zagadnienia pracy w sztuce związane z odszkodowaniami, umowami i związkami zawodowymi. Wiele programów administracji artystycznej wymaga minimalnej liczby godzin stażu w instytucji artystycznej, a także pomyślnego ukończenia pracy magisterskiej na odpowiedni temat.