Co to jest akt podarunkowy?

Akt podarunkowy to oficjalny dokument prawny służący do wręczenia innej osobie w prezencie własności lub pieniędzy. Przenosi pieniądze lub własność mienia od odbiorcy, bez wymiany pieniędzy lub innego rodzaju mienia. Przelew odbywa się również bez zmuszania odbiorcy do pracy za to, co otrzymuje. Własność przekazywana w ten sposób jest zwykle przekazywana z miłości i przywiązania, jakie darczyńca darzy obdarowanego.

Osoba, która tworzy i wykonuje akt podarunkowy, aby przekazać pieniądze lub majątek od siebie na inną osobę, nazywana jest darczyńcą. Chociaż może posiadać 100% udziałów w nieruchomości, którą zamierza przenieść w ten sposób, jego podpis nie wystarczy, aby dokument był legalny. Zamiast tego dawca musi podpisać formularz i być świadkiem. Liczba wymaganych podpisów może się różnić w zależności od miejsca, ale wiele jurysdykcji wymaga dwóch świadków.

Osoby, które podpisują się jako świadkowie, muszą być stronami bezinteresownymi, co oznacza, że ​​nie mogą mieć udziału w przekazaniu majątku. Jeżeli dana osoba może odnieść korzyść lub ponieść stratę z powodu przeniesienia majątku, nie można jej uznać za bezinteresowną i nie może występować w charakterze świadka. Na przykład żona osoby, która otrzyma majątek, może nie być świadkiem dokumentu, ponieważ może skorzystać z prezentu. Mogą istnieć inne wymagania dotyczące bycia świadkiem prezentu, w zależności od jurysdykcji, w której jest on wykonywany.

Czasami ludzie tworzą odwoływalne akty podarunkowe. W takiej sytuacji darczyńca sporządza szkic dokumentu, ale nie przekazuje go od razu obdarowanemu. Zamiast tego trzyma dokument, dopóki nie poczuje się gotowy, aby go wręczyć odbiorcy. W takim przypadku darczyńca może odwołać prezent, jeśli uzna to za stosowne, i nie musi dostarczać ani przekazywać mienia lub pieniędzy obdarowanemu, nawet jeśli akt jest kompletny, podpisany i poświadczony.

Darczyńca nie może zmienić ani odwołać nieodwołalnego aktu podarunkowego. W takiej sytuacji właściciel sporządza projekt dokumentu, podpisuje go i poświadcza zgodnie z prawem jego jurysdykcji. Gdy wręczy dokument odbiorcy, odbiorca przejmuje natychmiastową prawną własność prezentu. Darczyńca nie może zmienić zdania i odzyskać przekazanych w ten sposób pieniędzy lub mienia.