Co to jest analiza domeny?

Analiza domen ma swoje podstawy w inżynierii oprogramowania. Uważa się, że jest to proces analizy danej domeny. Domena może być grupą programów analizowanych w celu określenia, które części takie programy współdzielą, a które są różne. Domeną może być również witryna sieci Web lub nazwa domeny.

Badanie grupy programów, aby dowiedzieć się, które części programów są w przybliżeniu równoważne, a które są unikalne, stanowi jedną z form analizy dziedzinowej. Inżynierowie oprogramowania badają te dziedziny, aby się z nich uczyć. Taka analiza pozwala im zobaczyć, w jaki sposób programy są używane i podążać za wzorcami w domenie. Ten rodzaj analizy doprowadził do powstania nowych lub ulepszonych systemów operacyjnych i języków programowania.

Po ukończeniu podstawowej definicji domeny w ramach analizy domeny inżynier oprogramowania może być w stanie ponownie wykorzystać niektóre elementy oprogramowania w innej aplikacji. Pozwala to inżynierowi na skrócenie czasu i kosztów tworzenia kolejnej aplikacji. Analiza domeny pozwala inżynierowi określić, które części programu są bardziej ogólne. Ogólne części programu mogą być ponownie wykorzystywane i służyć jako podstawa przyszłych aplikacji.

Modele domen są graficzną reprezentacją analizy domeny. Modele te opisują graficznie, w jaki sposób używane są programy w danej domenie, a także które części programów są używane przez wiele procesów w aplikacji. Inżynierowie oprogramowania używają tych narzędzi, aby pomóc im udokumentować wyniki analizy danej domeny.

W podobny sposób analizowane są również domeny witryn internetowych. Ta analiza może koncentrować się na optymalizacji pod kątem wyszukiwarek lub na tym samym typie analizy domeny, co domeny off-line. Istnieją narzędzia online, które błyskawicznie uzupełniają podstawową analizę danej domeny. Narzędzia te są dostępne bezpłatnie w Internecie lub jako część pakietu oprogramowania używanego przez menedżerów witryn sieci Web.

Zwykle analiza domeny witryny sieci Web obejmuje sprawdzenie wieku witryny sieci Web, rozmiaru jej archiwum oraz rankingu stron witryny za pomocą różnych wyszukiwarek. Narzędzia te pomagają zbierać informacje do analizy; jednak sama informacja musi zostać przeanalizowana, aby określić znaczenie informacji. Informacje te mogą stanowić dla inżyniera wzorce, które pokazują, kto regularnie przegląda witrynę sieci Web lub które części witryny mają największy ruch. Informacje te mogą z kolei zostać wykorzystane do poprawy funkcjonalności serwisu.