Co to jest biomechanika kliniczna?

Ciało to złożona seria systemów zdolnych do niemal natychmiastowej reakcji na środowisko wewnętrzne i zewnętrzne. Skutkuje to zdolnością reagowania i działania na atak zmian zachodzących w ciele w każdej sekundzie dnia. Biomechanika to nauka stojąca za rozszyfrowaniem, w jaki sposób siły mechaniczne wpływają na wewnętrzne funkcjonowanie ludzkiego ciała. Biomechanika kliniczna stosuje te odkrycia w codziennym ruchu.

Celem biomechaniki klinicznej jest opracowanie protokołów i metod leczenia pomagających w podniesieniu jakości życia osób cierpiących na stan zdrowia, chorobę lub chorobę utrudniającą poruszanie się i prawidłowe funkcjonowanie. Zapewniając „zwierciadło” tego, jak ciało reaguje i wykonuje, oraz stosując zasady biomechaniczne do wyspecjalizowanego ruchu, biomechanika kliniczna może być również pomocnym narzędziem do maksymalizacji lub poprawy wyników u sportowców. Ta naukowa praktyka jest dodatkowo korzystna w zmniejszaniu lub zapobieganiu urazom.

Metodologie biomechaniki klinicznej wymagają różnych specjalistów medycznych, od lekarzy i chirurgów po ekspertów ruchu, takich jak fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, trenerzy sportowi i inżynierowie ortopedii. Inżynierowie ortotyczni projektują niestandardowe urządzenia wspomagające w przypadku problemów związanych z dysfunkcją ruchu lub problemami z pozycjonowaniem uniemożliwiającymi normalny ruch. Na przykład „AFO” lub orteza kostki stopy to system usztywniający zaprojektowany przez ortotystę i dopasowany do osoby, aby zmaksymalizować funkcjonalność stopy. Można to osiągnąć poprzez zakazanie ruchu kostki lub podparcie kostki poprzez ograniczenie zakresu ruchu, gdy kostka nie jest już w stanie prawidłowo się poruszać.

Biomechanika kliniczna jest pomostem między badaniami a faktycznym zastosowaniem uzyskania prawidłowego ruchu w rzeczywistej sytuacji życiowej. Pod uwagę brane jest wszystko, począwszy od zakresu ruchu i siły mięśni dotkniętej chorobą części ciała, a skończywszy na ogólnym połączeniu wzorców ruchu. Na przykład, gdy dana osoba ma trudności z chodzeniem, badany jest cały wzorzec chodu. Oczywistym problemem może być niezdolność kostki do podciągnięcia stopy do góry, gdy noga się kołysze, ale może to być również przyczyna leżąca u podstaw, na przykład słabe mięśnie bioder i nóg.

Zastosowanie biomechaniki klinicznej jest również ważnym czynnikiem poprawiającym wyniki sportowców. Obserwując i oceniając sposób, w jaki sportowiec wykonuje czynności związane ze sportem, lub przeprowadzając analizę biomechaniczną, można odkryć niewielkie nieprawidłowości we wzorcach ruchowych. Zastosowanie akceptowalnych teorii badań biomechanicznych do tych subtelnych nieprawidłowości ruchu może znacznie poprawić wydajność i efektywność ruchu, zapobiegając w ten sposób przyszłym urazom.