Co to jest ciąg tablicy?

Ciąg tablicowy to jeden element w zbiorze zmiennych, w tym ciągów znaków, który jest używany w różnych rodzajach programowania komputerowego. Tablica jest zdefiniowana jako sekwencja zmiennych o tej samej nazwie, ale jednoznacznie identyfikowanych przez drugorzędne oznaczenie. Zmienne w tablicy mają wspólne atrybuty. Tablica ciągów to sekwencja zmiennych, które przechowują wiele znaków, które są określane jako ciągi. Ciąg tablicy to pojedynczy ciąg, który jest zawarty w tablicy.

Dla tych, którzy nie rozumieją zastosowania zmiennych łańcuchowych, pomocne będzie zestawienie tych zmiennych z innymi, które przechowują liczby lub wartości. Na przykład, jeśli zmienna zawierająca liczbę całkowitą może zawierać liczbę 1, zmienna zawierająca ciąg znaków może zawierać słowo „hello”. Ogólnie zmienna typu string jest wyrażona w nawiasach lub innych znakach interpunkcyjnych wokół słowa.

Programiści komputerowi używają łańcuchów tablicowych na różne sposoby. Ponieważ zmienne łańcuchowe w tablicy mają wspólne atrybuty, programiści mogą często porównywać jeden łańcuch tablicowy z innym za pomocą określonych poleceń tablicowych. Ciąg tablicy jest również przydatny w bazie danych, gdzie programiści mogą zmieniać jeden z tych elementów bez zmiany pozostałych. Na przykład w tablicy ciągów zawierającej trzy imiona: „Mary”, „Sue” i „Joe”, użytkownik może zmienić trzecią zmienną ciągu tablicy z „Joe” na „Robert” bez naruszania informacji zagnieżdżonych w dwóch pozostałych zmienne łańcuchowe tablicowe.

Ogólnie rzecz biorąc, tablice są wydajnymi sposobami przechowywania wielu odpowiednich bitów informacji. Oprócz nazw tablica ciągów może zawierać różne deskryptory tekstowe, od kształtów i rozmiarów po inne właściwości, takie jak kolor, określone wymiary, a nawet wartości wyrażone słowami, a nie liczbami. Tablice mogą również odpowiadać zestawowi wizualnych ikon w interfejsie komputera, gdzie użytkownicy mogą kliknąć każdą z nich, aby zobaczyć jeden z elementów tablicy ciągów.

Należy zauważyć, że składnia tablicy ciągów jest inna w każdym konkretnym języku programowania komputerowego. Używanie tablicy ciągów jest nieco inne w języku komputerowym, takim jak C++, niż w innym języku, takim jak Perl. Programiści muszą zrozumieć konkretną składnię programu, aby efektywnie używać tablic ciągów znaków w kodowaniu lub programowaniu. Ci, którzy korzystają z oprogramowania, na ogół nie muszą w ogóle wiedzieć o tablicy ciągów, ale zrozumienie, w jaki sposób programiści manipulują tymi elementami, pomoże im dowiedzieć się więcej o produktach, na których polegają.