Co to jest długoterminowa terapia tlenowa?

Długoterminowa tlenoterapia wykorzystuje urządzenia stacjonarne lub przenośne do dostarczania tlenu pacjentom z problemami z oddychaniem. Trzy typy urządzeń do długoterminowej terapii tlenowej obejmują butle ze sprężonym gazem wielokrotnego napełniania, sprzęt z ciekłym tlenem i koncentratory tlenu, które wykorzystują energię elektryczną do przekształcania powietrza w pomieszczeniu na tlen użytkowy. Niektórzy pacjenci z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) stosują długotrwałą tlenoterapię w celu przedłużenia życia.

Ta interwencja medyczna może pozwolić pacjentom na poprawę jakości życia i zachowanie większej aktywności. Niektórzy pacjenci zgłaszają, że łagodzi depresję spowodowaną zaburzeniami, które ograniczają oddychanie. Mimo to długotrwała tlenoterapia może stanowić wyzwanie emocjonalne, fizyczne i psychologiczne dla pacjentów, którzy mają trudności z używaniem sprzętu.

Badania pokazują, że niektórzy pacjenci uważają, że kaniule donosowe stosowane w długotrwałej tlenoterapii są niewygodne, co sprawia, że ​​użytkownicy są mniej skłonni do przestrzegania przepisanego leczenia. Inni mogą czuć się zawstydzeni, gdy korzystają z przenośnych butli z tlenem w miejscach publicznych, lub mogą stwierdzić, że ograniczają zwykłe czynności. Pacjenci korzystający z koncentratorów tlenu w domu mogą również sprzeciwiać się ograniczonemu ruchowi, gdy są podłączone do urządzenia.

Według badań nie wszyscy pacjenci cierpiący na POChP odnoszą korzyści z długotrwałej tlenoterapii, zwłaszcza osoby z łagodnymi lub umiarkowanymi problemami z oddychaniem. Naukowcy odkryli, że tlenoterapia nie przedłuża życia niektórych pacjentów z tych kategorii. W rzeczywistości ta terapia może pogorszyć stan zapalny związany z POChP poprzez wywołanie stresu oksydacyjnego.

Butle ze sprężonym gazem przechowują tlen w zbiornikach pod ciśnieniem. Zazwyczaj są dostarczane do domu pacjenta do okazjonalnego użytku, gdy oddychanie staje się trudne z powodu wysiłku. Ta forma długotrwałej tlenoterapii może wymagać częstego uzupełniania zbiornika i stwarzać ryzyko pożaru lub wybuchu, jeśli pacjent pali. Mogą nie być dozwolone w samolotach.

Butle z ciekłym tlenem to małe pojemniki, które można napełniać w domu z większych urządzeń, które przekształcają tlen w ciecz w ekstremalnie niskiej temperaturze. Ta forma terapii jest uważana za najbardziej kosztowną, ponieważ tlen może szybko wyparować z większego zbiornika, co wymaga częstych uzupełnień. Sprzęt może być trudny w obsłudze dla niektórych pacjentów, zwłaszcza osób starszych.

Koncentratory tlenu podłącza się do standardowego gniazdka domowego, aby odizolować tlen z powietrza. Natężenie przepływu można dostosować do poziomu potrzebnego pacjentowi. Maszyny te nie wymagają ponownego napełniania i zapewniają stałe źródło tlenu. Niektóre koncentratory tlenu zasilane bateryjnie mogą być dozwolone w samolotach pasażerskich. Sprzęt ten może stanowić najmniej kosztowną metodę długotrwałej tlenoterapii.