Co to jest egzekwowanie prawa międzynarodowego?

Prawo międzynarodowe to wszelkie ustalone prawa, regulacje lub praktyki opracowane w celu ustalenia akceptowalnego postępowania między niezależnymi krajami. Prawa te można wykorzystać do opisania postępowania rządu, grup w krajach lub poszczególnych osób. Prawa międzynarodowe są opracowywane na wiele różnych sposobów, w tym na mocy traktatów, praw morza, przepisów celnych i międzynarodowego prawa humanitarnego. Kiedy kraj, grupa lub osoba narusza prawo międzynarodowe, ryzykują poddanie się międzynarodowemu organowi ścigania i będą musieli zostać ukarani za swoje przestępstwa. Powszechne prawa, które obejmują międzynarodowe organy ścigania, to handel narkotykami, terroryzm, przemyt broni, handel ludźmi i łamanie praw człowieka. Trzy główne organizacje, które odgrywają dużą rolę w międzynarodowym egzekwowaniu prawa, to Biuro ds. międzynarodowych środków odurzających i egzekwowania prawa, Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnej (INTERPOL) i Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Biuro ds. międzynarodowych środków odurzających i egzekwowania prawa jest organizacją działającą w Stanach Zjednoczonych, która działa na rzecz zwalczania międzynarodowego przemytu narkotyków i międzynarodowych przestępstw. Ustanawiają programy i polityki, które są wykorzystywane do rozpoznawania i powstrzymywania międzynarodowej przestępczości. W razie potrzeby doradzają bezpośrednio prezydentowi, sekretarzowi stanu i innym agencjom rządowym. W przypadku stwierdzenia łamania prawa międzynarodowego jest to agencja w rządzie Stanów Zjednoczonych, która służy do egzekwowania prawa międzynarodowego.

INTERPOL jest największą na świecie międzynarodową policją i składa się ze stu osiemdziesięciu ośmiu krajów. Te silne siły międzynarodowe współpracują ze sobą w celu zwalczania i zapobiegania przestępstwom międzynarodowym i razem tworzą jednolity front w międzynarodowym egzekwowaniu prawa. Policja INTERPOLU próbuje nawet wjechać do krajów, które odmawiają przestrzegania lub uznania prawa międzynarodowego. Ta organizacja ma siedzibę we Francji, ale w razie potrzeby może przekraczać granice, aby zapewnić międzynarodowe egzekwowanie prawa.

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) to międzynarodowa organizacja składająca się ze stu dziewięćdziesięciu dwóch krajów, które wspólnie pracują na rzecz pokoju na świecie. ONZ pracowała od swojego powstania w 1945 roku, aby negocjować wiele traktatów między krajami, aby pomóc w ustalaniu polityki i przepisów. Posiadali również Konwencję Wiedeńską, która pomogła w opracowaniu ogólnych przepisów do stosowania w codziennej wymianie handlowej między krajami. ONZ pomogła również w stworzeniu Prawa Morza sfinalizowanego w 1994 r., które pozwala na lepsze egzekwowanie prawa międzynarodowego na różnych morzach i oceanach świata. ONZ utworzyła Komisję Prawa Międzynarodowego, której członkowie spotykają się corocznie w celu omówienia międzynarodowych praw i technik egzekwowania prawa międzynarodowego.