Co to jest esej eksploracyjny?

Esej eksploracyjny to taki, w którym pisarz zgłębia określony temat, często dogłębnie. Może to być konkretny temat, na przykład wpływ palenia na zdrowie, lub może być bardziej abstrakcyjny, na przykład sposób, w jaki autor myśli o słońcu. Takie eseje różnią się od większości innych rodzajów esejów tym, że nie wymagają od pisarza dojścia do zdecydowanego wniosku lub opinii. Intencją jest raczej po prostu przemyślenie tematu, zbadanie go i napisanie o doświadczeniu.

Pisarz powinien rozpocząć esej eksploracyjny od poinformowania czytelnika, jaki temat zamierza zgłębić i dlaczego ma to znaczenie. Na przykład pisarka, która bada ryzyko i korzyści związane ze zmianą kariery po czterdziestce, może wyrazić swoje zamiary i wyjaśnić, że jest to ważne, ponieważ wiele kobiet staje przed tym samym dylematem. Ustala to cel eseju i daje czytelnikowi powód do dalszego czytania.

Treść eseju eksploracyjnego wyjaśnia, w jaki sposób pisarka zaczęła myśleć o tym konkretnym temacie i przegląda swoje odkrycia. Te odkrycia mogą być czysto oparte na przemyśleniach lub czysto rzeczowe, ale często są kombinacją tych dwóch. Na przykład autorka zajmująca się zmianą kariery może ujawnić, że badała statystyki zmiany pracy w swoim kraju i odkryła, że ​​prawie 30 procent kobiet w wieku 40 lat rozważa zmianę zawodu. Może również napisać o tym, jak opowiadała o swoim własnym pragnieniu zmiany kariery z kilkoma przyjaciółmi i ujawnić rady, których jej udzielili. Oba byłyby przykładami eksploracji tematu.

Pisarka musi również podsumować swoje poszukiwania na końcu. Może to obejmować sformułowanie wniosku lub opinii, ale nie jest to wymagane. Na przykład autorka eseju o karierze może po prostu dojść do wniosku, że ma jeszcze wiele do myślenia. Jeśli autor dojdzie do wniosku, wyrażenie tych informacji powinno być drugorzędne i powinno zająć mniej słów niż zgłębianie tematu.

W przeciwieństwie do wielu innych rodzajów esejów, esej eksploracyjny rzadko ma sztywną strukturę. Na przykład wiele rodzajów esejów wymaga od autora określenia celu, następnie określenia metodologii, następnie przejścia do ustaleń, wyciągnięcia wniosków, a następnie podsumowania. Podczas gdy esej eksploracyjny powinien zaczynać się od określenia celu, a kończyć podsumowaniem, główna część eseju jest często płynna, zwłaszcza gdy takie eseje mają ton literacki. Ważne jest jednak, aby eseje badawcze, w których cytują źródła, robiły to dokładnie i konsekwentnie przez cały czas.

Pisanie eseju eksploracyjnego może wymagać bardziej abstrakcyjnego myślenia niż inne rodzaje esejów. Z tego powodu takie eseje rzadko są przydzielane uczniom klas poniżej liceum. Są to jednak popularne zadania na zajęciach uniwersyteckich, takich jak filozofia, psychologia i kreatywne pisanie.