Jaka jest różnica między ie a np?

Różnice między ie a eg są bardziej znaczące niż wielu myśli, a nadużywanie tych dwóch skrótów jest powszechne. Oba są skrótami terminów łacińskich. Pierwszy, tj., jest skrótem od id est, co oznacza transliterację „to znaczy” lub „innymi słowy”. Drugi, np., oznacza exempli gratia, co oznacza „ze względu na przykład”, ale często jest tłumaczone jako „na przykład”.

Można by się spodziewać, że np. wyjaśni się lub umieści, innymi słowy, coś, co zostało wcześniej powiedziane. Oto poprawne użycie np.: „Jej serce zatonęło, gdy statek zniknął w wodzie; tzn. była zdruzgotana”. Niektórzy pisarze mogą użyć tutaj np. przez pomyłkę, lub nawet użyć błędnych skrótów ig lub ei

Oczywiście, pisarze mogą całkowicie uniknąć używania obu skrótów, zastępując „innymi słowy”, np. W tym przykładzie osoba może napisać „Jej serce zatonęło, gdy statek zniknął w wodzie. Innymi słowy, była zdruzgotana”. Ponieważ ludzie mogą się mylić np. i np., rozsądniej byłoby wymyślić prostsze stwierdzenie.

Kiedy pisarz chce sporządzić listę kilku przykładów, aby zwiększyć zrozumienie czytelnika, powinien użyć np. Można napisać: „On lubi tylko gry kijem; np. krykiet, softball i baseball.” Ponownie można to uprościć, pisząc „On lubi tylko gry rozgrywane kijem, takie jak krykiet, softball i baseball”.

Ludzie często są zdezorientowani, ponieważ zakładają np. wyliczanie przykładów, ale tak nie jest. Stwierdzenie: „On lubi tylko gry rozgrywane kijem; tj. krykieta, softball i baseball” jest nieprawidłowe.
Czasami to zamieszanie pojawia się, ponieważ pisarz chce brzmieć na wykształconego, a odwoływanie się do łacińskich terminów, takich jak np., może sprawić, że będzie brzmieć mądrzej. To częsty błąd popełniany zwłaszcza przez młodych pisarzy; np. studenci pierwszego roku studiów, gimnazjaliści i licealiści. Nadużycie oczywiście tworzy przeciwieństwo wykształconego odczucia; tzn. instruktorzy mogą myśleć, że pisarz nie jest zbyt mądry.

Zamiast przeszukiwać słownik w poszukiwaniu niezwykle imponujących słów lub fraz łacińskich, ogólnym standardem pisania jest jasny, zrozumiały angielski. Punkty należy wykonywać bez nadmiernego słownictwa. Co więcej, dla pisarza zawsze lepiej jest używać słów, które może jasno zdefiniować, niż zanurzać się w słowach, o których myśli, że zna ich znaczenie, aby zaimponować czytelnikowi.