Co to jest fałszywy przelew?

Przeniesienie oszukańcze, czasami nazywane również przenoszeniem oszukańczym, to przeniesienie majątku poza zasięg wierzycieli, którzy mają prawo dostępu do tego majątku w celu uregulowania zaległego długu. Wiele krajów ma kilka różnych przepisów, które obejmują nieuczciwe transfery i ważne jest, aby zapoznać się z tymi przepisami przed przeniesieniem aktywów, aby upewnić się, że nie natrafisz na nie.

W niektórych przypadkach przeniesienie aktywów jest postrzegane jako oszustwo, ponieważ ktoś świadomie przenosi majątek w celu upewnienia się, że nie wpadnie w ręce wierzycieli. Dłużnik może przenieść majątek na inną osobę, rozumiejąc, że majątek jest „przetrzymywany” lub przenieść go za granicę. W przypadkach, gdy majątek przechodzi z rąk do rąk, a osoba przekazująca majątek ma niespłacony dług, jeśli dłużnik nie otrzyma równoważnego odszkodowania, jest to postrzegane jako sygnał ostrzegawczy. Na przykład, jeśli ktoś sprzeda dom członkowi rodziny za 10 dolarów amerykańskich (USD), zostanie to uznane za oszukańczy transfer, ponieważ odbiorca nie zapłacił niczego w pobliżu wartości nieruchomości.

Ludzie mogą również przeprowadzać oszukańcze przewozy bez zamiaru oszustwa, a transakcja nadal będzie uważana za nieuczciwy przekaz. Jeśli ktoś wie, że ma zaległy dług i zdecyduje się przenieść aktywa, które utrudniają lub uniemożliwiają spłatę długu, może to być oszustwo. Może to obejmować przeniesienie majątku poza zasięg wierzycieli, a tym samym stanie się niewypłacalnym, lub bycie w stanie niewypłacalności i przeniesienie majątku.

Jeżeli dłużnik nie jest świadomy wierzycieli, przeniesienie nie jest uważane za oszukańcze, ponieważ dłużnik nie przeniósł świadomie aktywów, mimo że wierzyciele mieli uzasadnione roszczenia do tych aktywów. Jednak ludzie mogą być zobowiązani do wykazania, że ​​nie znali wierzycieli lub mogą mieć kłopoty z powodu oszukańczego przelewu. Dobrym pomysłem jest bardzo skrupulatne dokumentowanie transferów aktywów, aby ludzie mogli wykazać fakty w sprawie.

Istnieje wiele powodów, dla których ludzie przenoszą aktywa i niekoniecznie muszą to robić z zamiarem oszustwa. Osoby, które chcą uniknąć problemu z oszukańczymi przepisami dotyczącymi przelewów, powinny porozmawiać z prawnikiem lub księgowym o swoich zamiarach, aby dowiedzieć się, czy ich działalność jest legalna. Specjaliści ci mogą udzielić porady na temat konkretnego sposobu działania i ogólnie ochrony aktywów.