Co to jest farmakologia behawioralna?

Farmakologia behawioralna, zwana także psychofarmakologią lub neurofarmakologią, jest gałęzią nauk medycznych, która bada wpływ leków zmieniających zachowanie. Ci, którzy studiują lub praktykują w tej dziedzinie, są znani jako farmakolodzy behawioralni. Farmakolodzy behawioralni badają wiele różnych narkotyków i substancji, od powszechnie stosowanych, legalnych leków po mało znane i nielegalne narkotyki rekreacyjne. Większość interesujących substancji jest w pewien sposób psychoaktywna; powodują jakąś formę zmiany w percepcji, nastroju, wzorcach myślowych i zachowaniu. Farmakolodzy badają takie leki i substancje w nadziei na znalezienie niektórych, które mogą być przydatne z medycznego punktu widzenia oraz na znalezienie wcześniej nieznanych niebezpieczeństw u innych.

Jednym z głównych celów farmakologii behawioralnej są leki stosowane w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych, takich jak depresja i schizofrenia. Niektóre takie leki mogą być faktycznie stosowane w przypadku kilku różnych zaburzeń ze względu na szerokie i zróżnicowane sposoby, w jakie zmieniają zachowanie. Sukcesy w tej dziedzinie umożliwiły wielu osobom chorym psychicznie na całym świecie zdrowe i stosunkowo normalne życie. Naukowcy nadal poszukują konkretnych mechanizmów, za pomocą których różne leki psychoaktywne faktycznie korygują takie schorzenia. W mózgu zachodzi wiele reakcji chemicznych, które kierują nastrojem i zachowaniem, które nie są jeszcze w pełni poznane, ale mogą mieć duży wpływ na charakter opracowywanych i stosowanych leków.

Farmakolog behawioralny może również badać różne narkotyki i substancje rekreacyjne, takie jak alkohol i marihuana. Substancje te zmieniają nastroje i zachowania ludzi na wiele drastycznych sposobów. W wielu przypadkach kształtują one również nawyki; ludzie mogą rozwinąć od nich bardzo silne i szkodliwe uzależnienia. Dziedzina farmakologii behawioralnej dąży do pełnego zrozumienia takich substancji. Dzięki lepszemu zrozumieniu tych substancji, farmakolodzy mają nadzieję, że będą w stanie zająć się niektórymi zagrożeniami, które są nieodłącznie związane z nadużywaniem uzależniających substancji zmieniających zachowanie.

Farmakolog behawioralny może wykorzystać swoją wiedzę z zakresu farmakologii na wiele sposobów, począwszy od opracowywania leków, a skończywszy na pracy konsultingowej w różnych dziedzinach medycyny. Farmakologia behawioralna to dziedzina o wielu możliwościach; badania i studia są dalekie od wyłącznych zainteresowań tej dziedziny. Ogólnie rzecz biorąc, większość lekarzy i farmaceutów musi posiadać ogólną wiedzę praktyczną z zakresu farmakologii behawioralnej, ponieważ często muszą oni oceniać stosowność niektórych leków i terapii. Niektóre osoby posiadające wiedzę z zakresu farmakologii behawioralnej pracują nawet w praktykach prawnych jako prawni przedstawiciele różnych firm farmaceutycznych. Tacy przedstawiciele często współpracują z rządem oraz różnymi krajowymi i międzynarodowymi organizacjami zdrowia, aby zapewnić bezpieczeństwo ich leczenia.