Co to jest filgrastym?

U pacjentów poddawanych chemioterapii, u których doszło do utraty neutrofili, filgrastym stosuje się w celu zwiększenia liczby białych krwinek neutrofilowych i jest czasami identyfikowany jako czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów (G-CSF). Ponieważ jest to syntetyczny czynnik wzrostu, który imituje specjalny białkowy czynnik wzrostu organizmu, filgrastym wzmacnia układ odpornościowy organizmu, stymulując szpik kostny do produkcji, aktywacji i uwalniania tych granulocytów obojętnochłonnych. Filgrastim jest również wskazany dla osób poddawanych przeszczepieniu szpiku kostnego oraz tych, którym pobrano komórki macierzyste w celu ponownego wprowadzenia do organizmu. Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła stosowanie filgrastymu u pacjentów bez raka, ale z przewlekłą postacią neutropenii. Podawany we wstrzyknięciu podskórnym, ponieważ w przeciwnym razie kwasy żołądkowe zniszczyłyby go, filgrastym jest klasyfikowany jako modyfikator odpowiedzi biologicznej.

Niska liczba neutrofili u pacjentów poddanych chemioterapii powoduje, że osoby te są szeroko otwarte na szeroki wachlarz infekcji wirusami, bakteriami i grzybami, aw konsekwencji gorączki, które mogą zagrażać życiu. Niska liczba neutrofili może również powodować opóźnienie chemioterapii, co może zmniejszyć skuteczność chemioterapii. Filgrastym jest lekiem, który odgrywa kluczową rolę w pobieraniu komórek ze szpiku kostnego w celu ich pobrania, przechowywania i ponownego wprowadzenia w późniejszym terminie. Ponieważ pacjenci po przeszczepie szpiku kostnego przechodzą chemioterapię, która niszczy ich własny szpik kostny, a nowe przeszczepy zaczynają funkcjonować, filgrastym zwiększa produkcję w celu zwalczania infekcji.

Leczenie niedoboru neutrofili jest tym samym celem, w jakim filgrastym podaje się pacjentom z ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) i zespołem nabytego niedoboru odporności (AIDS) cierpiącym na stan zwany ciężką neutropenią. Wielu z tych pacjentów doznało uszkodzenia szpiku kostnego przez superantybiotyki, leki przeciwretrowirusowe i leczenie interferonem. Jako lek wspomagający potrzebują G-CSF, aby wytworzyć jak najwięcej białych krwinek, aby ograniczyć do minimum częstość występowania infekcji. Ponieważ filgrastym nie koliduje z innymi lekami, jest bezpieczną drogą leczenia objawów i wzmocnienia odpowiedzi immunologicznej organizmu.

G-CSF przeszedł liczne badania kliniczne i był obserwowany pod kątem skutków ubocznych i przeciwwskazań. Chociaż nie ma możliwości, aby świadczeniodawca wiedział wcześniej, czy u konkretnego pacjenta wystąpią skutki uboczne, odkryto, że u niektórych pacjentów można się spodziewać niewielkich skutków ubocznych. Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi są ból kości, nudności, krwawienia z nosa i wymioty, a u niektórych pacjentów zaobserwowano również niewielkie podwyższenie ciśnienia krwi. Czasami pacjent może odczuwać poważniejsze skutki uboczne, takie jak silny ból w górnej części brzucha promieniujący do barku, co może być spowodowane powiększeniem śledziony, dusznością lub trudnościami w oddychaniu, co może być zespołem niewydolności oddechowej dorosłych (ARD). lub nagłe wysypki skórne, obrzęk, zaczerwienienie i swędzenie, które mogą być reakcją alergiczną.

Niektóre osoby w ogóle nie mogą przyjmować filgrastymu z powodu możliwych interakcji z innymi lekami lub suplementami ziołowymi, które przyjmują. Osoby cierpiące na anemię sierpowatą, mielodysplazję – czyli preleukemię – lub przewlekłą białaczkę szpikową nie mogą brać pod uwagę przyjmowania G-CSF. Pacjentom poddawanym radioterapii zaleca się, aby nie przyjmowali go do czasu ustąpienia wszystkich możliwych skutków. Filgrastymu nie należy również przyjmować w ciągu 24 godzin przed lub po chemioterapii.