Co to jest gwoździowanie kości udowej?

Gwoździowanie kości udowej to technika chirurgiczna stosowana w leczeniu złamania kości udowej lub kości udowej. Procedura polega na wprowadzeniu do kości udowej metalowego pręta zwanego gwoździem śródszpikowym lub gwoździem udowym i ustawieniem go tak, aby przebiegał pionowo wzdłuż długości trzonu. Gdy gwóźdź przechodzi przez środek kości, służy do trzymania razem dwóch złamanych odcinków; śruby mogą być umieszczone na górze i na dole, aby unieruchomić go na miejscu, zapobiegając obracaniu się kości wokół pręta. W porównaniu z szynami lub opatrunkami metoda ta ma tę zaletę, że złamanie kości udowej jest szybko stabilizowane, a pacjenci szybciej stają się mobilni, co pozwala uniknąć powikłań związanych z długotrwałym brakiem aktywności, takich jak zakrzepy krwi w nogach.

Istnieją dwa główne typy zabiegów gwoździowania kości udowej, określane jako przedni i wsteczny. Podejście wsteczne polega na wprowadzeniu gwoździa udowego od górnej lub biodrowej części kości udowej, podczas gdy w podejściu wstecznym gwóźdź jest wprowadzany od strony kolanowej. Gwoździowanie wsteczne kości udowej jest najczęściej stosowaną metodą leczenia złamań trzonu kości udowej, podczas gdy podejście wsteczne może być czasami stosowane w przypadku bardziej złożonych złamań, u osób otyłych lub u osób z licznymi urazami.

Rodzaj operacji stabilizacji złamania kości udowej stosowany w większości przypadków jest znany jako rozwiercane gwoździowanie kości udowej. Wiąże się to z wprowadzeniem drutu prowadzącego wzdłuż trzonu kości udowej, w poprzek miejsca złamania i sprawdzeniem jego położenia za pomocą promieni rentgenowskich. Następnie za pomocą narzędzia tnącego, znanego jako rozwiertak, wydrążono przejście dla gwoździa. Na koniec gwóźdź udowy jest wprowadzany do kości i mocowany na miejscu.

Rozwiercanie niesie ze sobą niewielkie ryzyko wysłania małych kawałków tłuszczu do krążenia, co czasami może mieć fatalne konsekwencje z powodu zablokowania naczyń krwionośnych i uszkodzenia tkanek. Z tego powodu niektórzy chirurdzy woleli stosować nieoszlifowaną technikę gwoździowania kości udowej. Mimo to, powszechnie uważa się, że rozwiercane gwoździowanie kości udowej ma więcej zalet, ponieważ metoda bez rozwiercania wiąże się z większą liczbą przypadków opóźnionego gojenia się kości i braku gojenia się kości.

Po operacji gwoździowania kości udowej pacjenci zwykle pozostają w łóżku tylko przez jeden lub dwa dni. Następnie, pod nadzorem, można użyć balkonika do podparcia, dopóki osoba nie poczuje się w stanie poruszać się o kulach. Fizjoterapeuta zaleci ćwiczenia, które należy wykonać, aby wspomóc proces powrotu do zdrowia. Gdy tylko ludzie będą mogli poruszać się samodzielnie i bezpiecznie, powinno być możliwe dla nich powrót do domu, podczas gdy pełne wyzdrowienie może trwać do 12 tygodni.