Co to jest homologiczna transfuzja krwi?

Transfuzja krwi homologicznej to dożylny wlew krwi oddanej przez inną osobę. Kontrastuje to z autologicznymi transfuzjami krwi, w których dana osoba otrzymuje własną wcześniej oddaną krew. Większość osób otrzymuje krew od dawcy, ale kilka osób, które są zaniepokojone możliwymi powikłaniami krwi homologicznej, preferuje transfuzje autologiczne, jeśli mają czas na umówienie się na oddanie. Transfuzje homologiczne są uważane za bardzo bezpieczne pod warunkiem, że krew jest poddawana badaniom przesiewowym i dokładnie dobrana. Niemniej jednak istnieje kilka rzadko występujących reakcji lub zagrożeń, które towarzyszą ich otrzymywaniu.

Każdą formę transfuzji krwi podaje się mniej więcej w ten sam sposób. Worek zawierający pełną krew lub produkt krwi, taki jak czerwone krwinki, jest podłączony do małego cewnika, który jest zwykle wprowadzany do żyły w ramieniu lub nodze. Krew może być przetaczana w różnym tempie, w zależności od tego, jak szybko jest potrzebna. Lekarze ustalają na podstawie tej potrzeby, czy potrzebna jest więcej niż jedna transfuzja.

Pacjenci otrzymują transfuzję krwi homologicznej z różnych powodów, które można dalej podzielić na pewne typy. Niektóre osoby otrzymują pełną krew, ale inne otrzymują płytki krwi, czerwone krwinki lub osocze, w zależności od potrzeb medycznych. Najczęstsze powody uzyskania transfuzji to zabieg chirurgiczny, uraz lub choroby wpływające na ukrwienie.

Nadal ważne jest, aby transfuzja homologiczna krwi była dopasowana między dawcą a osobą, która ją otrzymuje. Ludzie mają cztery grupy krwi — A, B, AB i O — a każdy typ ma również czynnik RH, określany jako dodatni lub ujemny. Osoby z dodatnią krwią mogą otrzymać ujemne lub dodatnie darowizny, podczas gdy osoby z ujemną krwią mogą otrzymać tylko inne ujemne typy. O- jest najbardziej pożądana, ponieważ mogą ją otrzymać wszystkie grupy krwi, a AB+ jest najłatwiejszą do dopasowania, ponieważ osoby z tym typem mogą otrzymywać każdy inny rodzaj. Jeśli jest czas na przygotowanie, jak na operację lub planowaną transfuzję, lekarze często zlecają dokładne dopasowanie, ale w nagłych wypadkach personel medyczny wie, że może podać określone rodzaje krwi różnym pacjentom bez wywoływania reakcji u większości osób.

Homologiczną transfuzję krwi można również podzielić na dwa typy. Ludzie mogą otrzymać produkt krwi od anonimowego dawcy lub rodzina i przyjaciele, którzy mają pasujące grupy krwi, mogą być dawcami. Wiele osób woli korzystać z darowizn od rodziny i przyjaciół, ale nie zawsze jest to bezpieczniejsze. W niektórych przypadkach badania przesiewowe nie były tak rygorystyczne, a znani dawcy przekazywali niebezpieczną chorobę przyjaciołom lub krewnym otrzymującym krew.

Jest to część obaw, które skłaniają ludzi do rozważenia autologicznej transfuzji krwi. Otrzymywanie krwi tylko od siebie znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo negatywnych reakcji lub rozwoju choroby. Niektóre z komplikacji, które bardzo rzadko pojawiają się w wyniku transfuzji krwi homologicznej, obejmują reakcję na transfuzję, przeniesienie wirusów, takich jak HIV i zapalenie wątroby typu C, lub skrajne uszkodzenie nerek. U prawie wszystkich ludzi ryzyko to jest bardzo niskie, a najczęstsze działania niepożądane, takie jak zbyt dużo żelaza we krwi lub niewielka gorączka, można szybko leczyć.