Co to jest imadło do drewna?

Imadło do drewna to urządzenie zaciskowe używane przez stolarzy do mocowania kawałka drewna na miejscu podczas pracy. Szczęki imadła są zwykle wykonane z drewna, plastiku lub metalu, a powierzchnie szczęk są płaskie, aby uniknąć uszkodzenia obrabianego kawałka drewna. Jeśli szczęki zacisku są metalowe, zwykle są wyłożone drewnem, aby dodatkowo zabezpieczyć trwającą pracę. W wielu przypadkach imadło jest montowane bezpośrednio na stole warsztatowym, a szczęki imadła są montowane równo z powierzchnią roboczą stołu.

Imadło jest zasadniczo śrubą mechaniczną, co oznacza, że ​​dwie szczęki drewnianego imadła mogą poruszać się albo do wewnątrz, aby zabezpieczyć element, albo na zewnątrz, aby uwolnić ten element. Do imadła zwykle przymocowana jest korba ręczna, aby umożliwić użytkownikowi łatwe przesuwanie szczęk do wewnątrz i na zewnątrz; ta korba jest często wykonana z drewna lub metalu, co zapewnia trwałość i łatwość użytkowania. Położenie śruby łączącej dwie szczęki może ograniczyć rozmiar mocowanego kawałka drewna, chociaż wiele projektów uwzględnia to poprzez umieszczenie śruby w miejscu, które nie będzie kolidować z kawałkiem drewna.

Rozmiar szczęk imadła do drewna również może się różnić. Większe szczęki są przeznaczone do trzymania większych kawałków drewna, podczas gdy mniejsze szczęki są odpowiednie do mniejszych kawałków drewna lub bardziej skomplikowanych miejsc. Pozycjonowanie szczęk w stosunku do powierzchni roboczej ma również wpływ na sposób trzymania elementu, a drewniane imadło może być modyfikowane w celu dostosowania do niektórych projektów. Przyrządy, na przykład, mogą być zaprojektowane do pracy w połączeniu z drewnianym imadłem, aby zabezpieczyć obrabiany przedmiot o dziwnym kształcie, długości lub rozmiarze.

Czasami drewniane imadło jest zaprojektowane z dzieloną nakrętką, która jest specjalnym rodzajem nakrętki, która umożliwia poruszanie szczękami imadła bez obracania korbą ręczną. Po założeniu szczęki można zabezpieczyć; korba ręczna może być używana do dokładnego dokręcania. W ten sam sposób można uwolnić szczęki imadła. Pozwala to na szybsze mocowanie i łatwiejsze manewrowanie obrabianym przedmiotem w imadle. Nie wszystkie drewniane imadła będą miały tę cechę, a bardziej tradycyjne style z pewnością będą jej brakować.