Co to jest intuicyjne leczenie?

Uzdrawianie intuicyjne to alternatywna praktyka uzdrawiania, która polega na wykorzystaniu pięciu zmysłów do zlokalizowania i skorygowania braku równowagi w przepływie energii w ciele. Praktyka ta, czasami określana jako uzdrawianie wglądem, nie wymaga żadnej procedury inwazyjnej. W niektórych przypadkach konkretna technika nie wymaga nawet dotykania pacjenta. Chociaż kontrowersyjne jest wiele osób, które twierdzą, że otrzymują ulgę w różnych formach leczenia intuicyjnego.

Chociaż intuicyjne metody leczenia są różne, podstawową przesłanką jest, aby praktykujący wykorzystywał swoje zmysły, aby określić, jaki rodzaj blokady energii lub braku równowagi powoduje cierpienie pacjenta. W niektórych przypadkach uzdrowiciel może próbować wykorzystać przepływ energii pacjenta, obserwując aurę osoby. Blokady w przepływie energii przez ciało zmieniłyby kolor aury w tych punktach, pozwalając uzdrowicielowi zidentyfikować, gdzie znajduje się problem.

Inne metody wymagają od uzdrowiciela użycia rąk do skanowania ciała, aż energia uzdrowiciela wykryje przerwę lub przerwę w przepływie energii pacjenta. Przy takim podejściu do intuicyjnego uzdrawiania ręce nigdy nie dotykają pacjenta; raczej unoszą się około cala nad ciałem. Zwykle uważa się, że jest to wystarczające do stworzenia połączenia i umożliwienia intuicyjnemu uzdrowicielowi skorzystania z energii pacjenta i wizualizacji okiem umysłu tego, co dzieje się z tym przepływem energii.

Po wyizolowaniu nierównowagi lub blokady, uzdrowiciele intuicyjni zwykle inicjują procesy, które wymagają aktywnego udziału pacjenta. Wiele dyscyplin intuicyjnego uzdrawiania opiera się na zrozumieniu, że jednostka ma wrodzoną zdolność do wykorzystywania kombinacji fizycznych, umysłowych i duchowych zasobów do przezwyciężenia choroby. Dzięki intuicyjnemu uzdrawianiu, praktykujący działa jak facylitator, łącząc swoją energię z energią pacjenta, skutecznie wspierając pacjenta w zadaniu czerpania z tych zasobów i inicjowania uzdrawiania.

Wizualizacja i skoncentrowane myślenie są często kluczowymi elementami w intuicyjnym procesie leczenia. Z pomocą lekarza pacjentowi pomaga się wizualizować blokadę i powoli zaczyna ją przełamywać. Można to osiągnąć, wyobrażając sobie, że blokada jest demontowana kawałek po kawałku, lub że blokada jest poddawana uzdrawiającemu światłu i powoli zaczyna się topić. Niezależnie od użytych wyobrażeń, końcowy rezultat jest taki, że ścieżka energetyczna jest ponownie wolna od wszelkich przeszkód, a ciało wkrótce wróci do równowagi.

Warto zauważyć, że praktykujący i pacjent nie muszą znajdować się w tym samym fizycznym miejscu, aby intuicyjne uzdrawianie mogło funkcjonować. Wykorzystując proces znany jako uzdrawianie myśli, praktyk może rozmawiać z pacjentem przez telefon i używać wizualizacji, aby pomóc pacjentowi w wykorzystaniu pozytywnych myśli w celu przełamania blokady energetycznej. Kluczem nie jest bliskość fizyczna, ale zdyscyplinowany kierunek myślenia, który pozwala zasobom ciała przywrócić właściwą równowagę energetyczną.
Mówi się, że leczenie intuicyjne działa na wiele różnych dolegliwości. Osoby cierpiące na depresję, lęki i inne zaburzenia emocjonalne lub psychiczne mogą znaleźć ulgę dzięki tym metodom. Inni twierdzą, że ustąpiły problemy fizyczne, takie jak ból pleców, sztywność stawów, a nawet zniknięcie narośli lub guza. Chociaż obecnie nie ma żadnych wspierających dowodów z tradycyjnych badań medycznych na skuteczność którejkolwiek z kilku form intuicyjnego uzdrawiania, wiele osób stosuje to podejście wraz z medycyną ziołową lub nuklearną w celu leczenia różnych dolegliwości.