Co to jest klawiatura programowalna?

Programowalna klawiatura to klawiatura, którą można skonfigurować do wykonywania różnych niestandardowych poleceń za pomocą klawiszy skrótu. Wiele klawiatur ma pewien stopień programowalności, co pozwala użytkownikom skonfigurować kilka klawiszy skrótu, które mogą być używane do uzyskiwania dostępu do często używanych aplikacji, ale inne klawiatury zostały specjalnie zaprojektowane do funkcji programowalnych, z szeregiem potencjalnych konfiguracji. Zazwyczaj programowalna klawiatura jest zarządzana za pomocą narzędzia komputerowego, które można wykorzystać do rejestrowania żądanych poleceń.

Bardzo podstawowa klawiatura programowalna może mieć rząd przycisków wzdłuż marginesu klawiatury, za pomocą których można uzyskać dostęp do ulubionych programów za pomocą jednego kliknięcia. Na przykład, użytkownik może połączyć pierwszy przycisk z programem pocztowym, inny z przeglądarką internetową, a inny z edytorem tekstu, umożliwiając szybki dostęp do tych często używanych programów. Klawiatura może mieć również klawisze skrótów, których można używać do powiększania lub zmniejszania rozmiaru obrazu na ekranie lub do wprowadzania komputera w stan wstrzymania lub hibernacji.

Klawiatura może być również sprzedawana konsumentom, którzy lubią używać komputera do określonego celu. Na przykład klawiatura multimedialna może mieć programowalne klawisze, których można użyć do zmiany klawiatury w pilota do komputera, umożliwiając użytkownikowi uruchamianie, odtwarzanie, zatrzymywanie, wstrzymywanie, przewijanie do przodu i do tyłu multimediów z odległości oraz zdalne sterowanie poziomem głośności. Klawiatury językowe można zaprogramować tak, aby przełączały się między kilkoma językami lub alfabetami, co pozwala wielojęzycznym użytkownikom na używanie tej samej klawiatury do całej komunikacji. W takich przypadkach klawiatura jest często wstępnie zaprogramowana, z opcją przeprogramowania klawiszy skrótu.

W bardziej wyrafinowanych klawiaturach można zaprogramować więcej przycisków. Na przykład klawisze funkcyjne biegnące w górnej części programowalnej klawiatury można zamienić w klawisze skrótów. Oprócz otwierania określonych programów skróty klawiszowe można również zaprogramować za pomocą makr, które są serią poleceń osadzonych w jednym skrócie. Makra są szczególnie popularne wśród programistów i graczy, którym podoba się pomysł osadzania często używanych poleceń lub sekwencji klawiszy w jednym przycisku.

Wiele sklepów z elektroniką sprzedaje klawiatury programowalne, a także można je zamówić za pośrednictwem sprzedawców internetowych. Dostępne są również programy do przeprogramowywania zwykłych klawiatur, zwłaszcza klawiatur laptopów, ponieważ są one trudniejsze do wymiany niż samodzielne jednostki klawiaturowe. Tych programów można użyć do zmiany mapowania klawiatury, aby umożliwić jej wykonywanie żądanej funkcji.