Co to jest korupcja policyjna?

Korupcja policji jest często używana potocznie w odniesieniu do wszelkiego rodzaju wykroczeń policyjnych, ale termin ten jest bardziej odpowiedni dla wykroczeń policyjnych mających na celu uzyskanie korzyści finansowych lub osobistych dla zaangażowanych funkcjonariuszy policji. Ten rodzaj działalności można uznać za podzbiór wykroczenia policji. W wielu przypadkach korupcja policji wiąże się z wyraźnym zyskiem pieniężnym i może przybrać formę łapówek lub łapówek. Czasami korupcja policji może przybierać formę przysług, takich jak obietnica awansu w zamian za skazanie na podstawie niesłusznie uzyskanych lub sfałszowanych dowodów. Korupcja jest poważnym problemem dla policji, zarówno ze względu na powagę przestępstwa, jak i trudności w ściganiu skorumpowanych funkcjonariuszy wewnętrznie.

Wiele przypadków korupcji policji obejmuje odszkodowania pieniężne, bezpośrednio dla funkcjonariuszy w obliczu przestępstwa lub systematycznie w przypadku bardziej regularnych przestępstw. Na przykład łapówkę można zaproponować funkcjonariuszowi policji, który właśnie przyłapał przestępcę na popełnieniu przestępstwa. Łapówki nie muszą mieć charakteru pieniężnego, a przysługi seksualne są często oferowane jako łapówki.

Policjanci czasami otrzymują bardziej regularne rekompensaty pieniężne w zamian za systematyczne przymykanie oczu na przestępczość, co skutkuje ochroną policji przed nielegalną działalnością. Ten rodzaj korupcji policji jest zwykle cechą przestępczości zorganizowanej. Czasami korupcja policji może polegać na tym, że funkcjonariusze policji sami prowadzą nielegalne działania dla zysku, przy założeniu, że ich praca uchroni ich przed ściganiem.

Czasami korupcja policyjna ma charakter wewnętrzny i polega na tym, że niektórzy członkowie policji domagają się współpracy od innych członków, oferując w zamian awanse i podwyżki. Uzyskanie trudnego wyroku skazującego na przykład poprzez sfałszowanie dowodów może skutkować awansem do lepszej pracy. Ten rodzaj korupcji jest szczególnie trudny do ścigania, ponieważ policjanci często działają na podstawie kodeksu milczenia, który służy ochronie innych członków policji. Nawet w obliczu przytłaczających dowodów często trudno jest znaleźć świadków z policji, którzy będą zeznawać.

Biorąc pod uwagę, że wiele różnych rodzajów działań może skutkować korzyściami osobistymi lub finansowymi, trudno jest określić warunki korupcji dla policji. Niektórzy ludzie nawet nie uważają korzyści za konieczne, aby działania można było uznać za korupcję. Należy zauważyć, że termin „skorumpowany” użyty w odniesieniu do funkcjonariusza policji nie zawsze oznacza, że ​​funkcjonariusz działał w celu poprawy swojej sytuacji. W niektórych przypadkach skorumpowani policjanci dopuszczają się wykroczeń, ponieważ uważają to za przyjemne lub cieszą się władzą, w którym to przypadku są skorumpowani bez widocznych korzyści.