Co to jest krojenie salami?

Krojenie salami to pejoratywne określenie opisujące angażowanie się w szereg drobnych nielegalnych działań, które po zsumowaniu mają duży wpływ i potencjalnie poważne przestępstwo. W prostym przykładzie pracownik banku może zawsze zaokrąglić transakcje i zgarnąć różnicę. Kilka groszy tu i tam w małych transakcjach jest trudne do zauważenia, ale skumulowany efekt w wielu transakcjach może być znaczny. Ludzie używają tego terminu również poza prawem, także w sensie negatywnym, aby opisać sytuacje, w których ludzie próbują uciec, wykonując serię małych kroków zamiast jednego dużego i bardzo oczywistego.

Dla osoby popełniającej przestępstwo krojenie salami może być dobrą strategią. Trudniej jest zauważyć przestępstwo skumulowane niż zidentyfikować jeden bardzo duży czyn przestępczy, a zrozumienie, co się dzieje, może zająć trochę czasu. Exploit do krojenia salami jest również wykorzystywany w hakowaniu komputerów, aby uzyskać dostęp do systemu za pomocą bitów i kawałków. Jeśli ktoś zacznie zauważać, zidentyfikowanie wzorca może zająć trochę czasu i możliwe, że niektórych drobnych działań nie będzie można wyśledzić, co utrudnia skuteczne ściganie przestępcy.

Osoba zajmująca się krojeniem salami może zwracać uwagę na oznaki, z których ktoś zdaje sobie sprawę z aktywności, i może dostosować strategię lub tymczasowo przestać. Doprowadzi to ludzi do rozluźnienia czujności, myśląc, że problem zniknął, umożliwiając przestępcy rozpoczęcie od nowa. Z biegiem czasu straty w wyniku tej działalności mogą być znaczne, w tym znaczne środki finansowe, narażenia na duże zbiory danych i inne problemy.

Aby zapobiec tego typu oszustwom, ludzie mogą korzystać z wielu technik. Regularne skanowanie transakcji i działań w systemie komputerowym może pomóc ludziom wykryć nieprawidłowości lub niepokojące wzorce. Rotacja pracowników i przeprowadzanie audytów w celu utrzymania ludzi w ciągłym ruchu może utrudnić komuś stworzenie planu krojenia salami. W dziedzinie bezpieczeństwa komputerowego adaptacyjny system zabezpieczeń z wieloma warstwami może identyfikować natrętne ataki, nawet te małe, i przeciwdziałać im, aby zapobiec większemu naruszeniu.

Ludzie mogą również mówić o krojeniu salami w sensie powolnego usuwania praw lub powolnej zmiany charakteru prawa. W regionach, w których ludzie mają obawy dotyczące swobód obywatelskich i praw obywateli, mały krok w kierunku ograniczenia praw może być postrzegany z podejrzliwością. Ludzie mogą obawiać się, że jedno prawo otworzy drzwi innym, ostatecznie niszcząc swobody obywatelskie i potencjalnie powodując niezamierzone konsekwencje, takie jak ograniczenia wolności słowa.