Co to jest leczenie nieletnich?

Leczenie nieletnich jest formą interwencji udzielanej nieletnim przestępcom, którzy mają problemy ze zdrowiem psychicznym, w tym uzależnienia. Wiele systemów prawnych działa przy założeniu, że młodociani przestępcy mogą być rehabilitowani, jeśli zapewniona jest odpowiednia interwencja, i zamiast zezwalać nieletnim na zniknięcie w systemie wymiaru sprawiedliwości, sądy wolą raczej zapewnić nieletnim możliwość poddania się resocjalizacji, która może dać im drugą szansę . Leczenie nieletnich jest oferowane w wielu systemach wymiaru sprawiedliwości i może być prowadzone na różne sposoby.

Kiedy nieletni zostaje zatrzymany, często jest sprawdzany przez pracownika socjalnego pod kątem objawów problemów ze zdrowiem psychicznym, które mogą skomplikować sprawę nieletniego. Pracownik socjalny może skierować nieletniego do sądu leczącego lub skierować go do sądu, czasami na wniosek organów ścigania lub innych zainteresowanych stron. W sądzie leczniczym można wydać zalecenia dotyczące przeprowadzenia dodatkowych badań przesiewowych dla nieletniego i ustalenia planu leczenia.

Leczenie nieletnich może być również stosowane w przypadku nieletnich, którzy wydają się być zagrożeni instytucjonalizacją, nawet jeśli nie są bezpośrednio zaangażowani w wymiar sprawiedliwości. Najlepiej byłoby, gdyby interwencja była zapewniona, zanim nieletni będzie wymagał pomocy sądu, ale nie zawsze jest to możliwe, a sądy lecznicze działają jak filtr, który wyłapuje nieletnich w tarapatach, zanim zostaną osadzeni w placówkach, w których może być trudno zapewnić leczenie.

Jeśli nieletni zostanie uznany za wymagającego leczenia, może zostać zapisany do programu szpitalnego lub ambulatoryjnego. Ośrodki leczenia nieletnich mogą zapewnić bezpieczne obszary do odosobnienia w połączeniu z interwencjami w zakresie zdrowia psychicznego, które mogą obejmować badania przesiewowe i leczenie schorzeń psychicznych, leczenie uzależnienia od alkoholu i narkotyków oraz psychoterapię, aby pomóc nieletnim w rozwiązywaniu problemów z zachowaniem. Nieletni będzie okresowo poddawany ponownej ocenie w celu sprawdzenia, czy leczenie wydaje się skuteczne, oraz dostarczenia sądom dowodów na to, że leczenie było rzeczywiście zasłużone.

Ostatecznym celem leczenia nieletnich jest umożliwienie nieletniemu zbudowania nowego życia, które może obejmować możliwości edukacyjne, szanse na zatrudnienie i inne środki, które mogą pomóc nieletniemu uniknąć powrotu do wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich. Jest to szczególnie ważne dla starszych przestępców, którzy wejdą do wymiaru sprawiedliwości dla dorosłych, jeśli nie będą w stanie poprawić swojego życia; leczenie nieletnich ma na celu zapewnienie ludziom bezpiecznego, stabilnego miejsca do rozwiązywania problemów ze zdrowiem psychicznym, tak aby po zwolnieniu mieli szansę na zdrowsze relacje i bardziej produktywne miejsce w społeczeństwie.