Co to jest leczenie terapeutyczne?

Leczenie terapeutyczne jest jakąkolwiek formą leczenia, która jest stosowana w celu leczenia lub wyleczenia choroby, zaburzenia fizycznego lub urazu. To powiedziawszy, terapia lub leczenie, które służy do złagodzenia objawów stanu – w przeciwieństwie do leczenia stanu – może być również uważane za leczenie terapeutyczne. Istnieje wiele rodzajów terapii, które mogą być prowadzone przez wielu specjalistów i mogą one obejmować interwencje, takie jak fizjoterapia, szczepionki, leczenie farmakologiczne i terapie rozmową, które mogą pomóc pacjentowi w dokonaniu zmian stylu życia lub zachowania.

W wielu przypadkach rehabilitacja do pełnego zdrowia po chorobie lub urazie może być głównym celem programu leczenia terapeutycznego. Jako taki, terapeuta może stosować techniki, które mają na celu ułatwienie dobrego samopoczucia pacjenta i przywrócenie zdrowia. Jedną z cech leczenia terapeutycznego jest to, że może trwać przez okres tygodni, miesięcy, a nawet lat.

Nierzadko zdarza się, że pacjent angażuje się w szereg interwencji terapeutycznych w celu skutecznego leczenia lub wyleczenia choroby. Na przykład osoba z urazem pleców może zostać skierowana do fizjoterapeuty, który może doradzić jej ćwiczenia fizyczne, które mogą pomóc złagodzić objawy. Ponadto fizjoterapia może być połączona z innym zabiegiem terapeutycznym, np. masażem.

Niektóre szczepionki można również uznać za terapie terapeutyczne. Gdy zdiagnozowano niektóre formy raka lub u pacjenta stwierdzono znaczne ryzyko zachorowania na raka, program terapeutyczny może obejmować zastosowanie szczepień. W takich przypadkach zabiegi terapeutyczne koncentrują się na szczepieniach, aby chronić pacjenta przed rozwojem choroby lub leczeniem istniejącego stanu za pomocą szczepionki, aby wzmocnić naturalną odporność pacjenta na raka.

W przeciwieństwie do tego, istnieją również pewne terapie terapeutyczne, które nie wymagają stosowania leków ani fizjoterapii. Na przykład terapie poznawcze i behawioralne ilustrują, w jaki sposób leczenie terapeutyczne pomaga przywrócić lub poprawić zdrowie psychiczne pacjenta. Kiedy terapeuta zamierza leczyć niektóre formy depresji, terapia terapeutyczna może skupiać się na pomocy pacjentowi w dokonywaniu lepszych wyborów dotyczących stylu życia. Część tego leczenia może obejmować rozwój nowego kręgu społecznego lub znalezienie nowych hobby i zainteresowań, które same w sobie można uznać za terapeutyczne. Ponadto doradca może również podjąć pracę z pacjentem, która obejmuje zmianę wzorców myślenia, na przykład zastąpienie negatywnych myśli pozytywnymi myślami, rozwijając w ten sposób poczucie własnej wartości i pozytywny obraz siebie.