Co to jest lobektomia płuca?

Lobektomia płuca to operacja płuc, która obejmuje usunięcie chorego płata płucnego. Lobektomia płuc jest preferowanym sposobem leczenia pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca we wczesnym stadium. Usunięcie zaatakowanego płata pomaga zapobiegać rozprzestrzenianiu się i nawrotom nowotworu, ale nie może zagwarantować, że nowotwór nie powróci. Powrót do zdrowia zależy od takich czynników, jak lokalizacja guza, rozległość operacji, wiek i ogólny stan zdrowia pacjenta oraz udział w terapii.

Ludzkie płuca zawierają kilka odrębnych części, czyli „płatów”. Prawe płuco ma pięć płatów, a lewe dwa. Kiedy rak nacieka płatek, wczesne wykrycie i usunięcie zakażonej części jest najskuteczniejszym sposobem zniechęcenia do przerzutów lub rozprzestrzeniania się nowotworu.

Lobektomia płuc ma wpływ na czynność płuc, ale płuca nadal działają. Do pewnego stopnia płaty, które przeżyły, są w stanie to zrekompensować. Pacjenci mogą nawet funkcjonować po usunięciu całego płuca, co nazywa się pneumonektomią, ale przeżycie lobektomii i wskaźniki powrotu do zdrowia są lepsze.

Podczas lobektomii płuca pacjent kładzie się na boku, a chirurg wykonuje rozległe nacięcie. Instrumenty chirurgiczne służą do dzielenia mięśni i szerokiego rozstawania żeber, aby zapewnić dostęp do płuc. Chirurg usuwa chory płat, a następnie szwy lub zszywki zaatakowane naczynia krwionośne i oskrzela. Następnie umieszczane są rurki, aby odprowadzić wyciekające powietrze i płyny z jamy klatki piersiowej i zapobiec zapadnięciu się płuc. Żebra i warstwy mięśniowe wracają na swoje miejsce i mocowane są na miejscu, a pokrywająca je tkanka jest ponownie łączona. Rana zostaje zabandażowana, a pacjent zostaje wysłany na rekonwalescencję.

Powrót do zdrowia po lobektomii płuc może być długim i trudnym procesem. Pacjenci muszą wyzdrowieć po urazie żeber i mięśni oraz nauczyć się kompensować zmniejszoną pojemność płuc. Terapia pomaga pacjentom radzić sobie z bólem, odzyskać zakres ruchu i zwiększyć pojemność płuc. Terapię tę można kontynuować przez miesiące po operacji płuc. Powrót do zdrowia może być utrudniony przez rozległość operacji, wiek i stan pacjenta oraz brak udziału w terapii.

Alternatywy dla lobektomii płuc obejmują radioterapię, chemioterapię i resekcję klinową — usunięcie tylko guza i niewielkiego obszaru wokół niego. Lobektomia płuc jest jednak ogólnie bardziej skuteczna. Jest zalecany, gdy guz jest sprawny, a wiek i stan zdrowia pacjenta pozwalają na operację.