Co to jest medycyna prewencyjna?

Medycyna prewencyjna to dyscyplina medyczna, która koncentruje się na zapobieganiu chorobom oraz promowaniu ogólnego stanu zdrowia i dobrego samopoczucia. Zarówno w Europie, jak i Stanach Zjednoczonych jest uważana za specjalność rady, co oznacza, że ​​lekarze mogą skupić się na tej dyscyplinie podczas zdobywania stopni medycznych i wykorzystać umiejętności, których nauczyli się w szkole, aby ograniczyć wybuch epidemii chorób, poprawić stan społeczeństwa. zdrowia i podniesienia ogólnej jakości życia osób na całym świecie. Na Zachodzie medycyna prewencyjna jest praktykowana jako gałąź zdrowia publicznego i ma zastosowanie do całej populacji, podczas gdy we wschodniej medycynie wielu lekarzy praktykuje ją na poziomie indywidualnym. Poszczególni zachodni lekarze są czasami krytykowani za to, że nie praktykują tego na zasadzie „pacjent po pacjencie”, ponieważ firmy ubezpieczeniowe często uważają, że jest to zbyt drogie i czasochłonne, i nie rekompensują lekarzom środków zapobiegawczych.

Kiedy medycyna prewencyjna jest stosowana w całej populacji, obejmuje ona takie rzeczy, jak szeroko zakrojona praca w zakresie zdrowia publicznego, zwalczanie szkodników i owadów, szczepienia, bezpieczeństwo żywności i poprawa higieny zaopatrzenia w wodę, domów i osób. Jak widać, przyglądając się tej szerokiej gamie tematów, wiele specjalności jest włączonych do skutecznych programów profilaktycznych. W krajach rozwijających się lekarze specjalizujący się w tej dziedzinie koncentrują się na poprawie higieny i warunków życia, aby zapobiec epidemiom, a także na szczepieniach i edukacji ludności. Na Zachodzie medycyna prewencyjna obejmuje szeroko zakrojone badania i rozwój, monitorowanie dostaw żywności i dobrze wyszkolone zespoły epidemiologiczne, które śledzą epidemię u jej źródła, gdy się pojawi.

W praktyce indywidualnej medycyna zapobiegawcza polega na patrzeniu na ciało jako na całość, a nie na poszczególne części. Wiele wschodnich dyscyplin już postrzega ciało w ten sposób, a praktykujący tradycyjną medycynę chińską i inne podobne dyscypliny pracują ze swoimi pacjentami, aby utrzymać ciało w równowadze, szczęśliwości i zdrowiu. Środki do leczenia ciała jako całości obejmują reżimy ziołowe, masaże, psychoterapię i zmiany w diecie. Zachód powoli zaakceptował wartość tego poglądu dla jednostek, zwłaszcza w obliczu rosnących wskaźników otyłości, a wielu lekarzy zaczyna włączać terapię całego ciała do swojej praktyki.

Medycyna prewencyjna ma na całym świecie długą historię, sięgającą wieków, kiedy ludzie po raz pierwszy zdali sobie sprawę, że nieczysta woda powoduje choroby, a warunki życia muszą być bardziej higieniczne, aby zapobiegać chorobom. Kroki podjęte w terenie były niewielkie, ale ważne, aż do XX wieku, kiedy wiele rządów założyło ośrodki zapobiegania chorobom, takie jak Centers for Disease Control and Prevention (CDC) w Stanach Zjednoczonych. Te placówki naukowe zaczęły ustalać sztywne wytyczne mające na celu zminimalizowanie przenoszenia chorób, poprawę higieny i umożliwienie szybkiego reagowania na poważne epidemie.

Oprócz medycyny i nauki medycyna prewencyjna zajmuje się również kwestiami gospodarczymi i społecznymi, ponieważ niektóre populacje są wyraźnie bardziej narażone na zarażenie się niebezpiecznymi chorobami niż inne. Wielu socjologów, psychologów i ekonomistów pracuje w tej dziedzinie, aby pomóc ludziom o niskich dochodach, wykształceniu i statusie społecznym na całym świecie. Organizacje, które ją promują, ściśle współpracują z tymi osobami w nadziei, że wszyscy ludzie na ziemi będą mogli cieszyć się zdrowym, wolnym od chorób życiem.