Co to jest menu rozwijane?

Rozwijane menu, znane również jako menu rozwijane lub menu przeciągane, jest rodzajem menu komputera, które jest wspólne dla wielu systemów operacyjnych, a także różnych przeglądarek i programów. Menu tego typu umożliwiają użytkownikom szybki dostęp do menu głównego, a następnie użycie klawiszy lub myszy komputerowej do dokonania wyboru z podmenu z dużą łatwością. Ponieważ menu rozwijane pojawia się tylko po przesunięciu myszy nad odpowiednią pozycję na pasku menu, umożliwia to dostęp do szerszego zakresu funkcji bez stałego zakotwiczenia tych funkcji jako ikon na pulpicie.

Korzystanie z menu rozwijanego jest obecnie powszechne w większości systemów operacyjnych. Menu tego typu ułatwiają inicjowanie wielu funkcji, w tym przeglądanie aktualnej listy programów zapisanych na dysku twardym, łatwy dostęp do narzędzi systemowych zaprojektowanych w celu utrzymania prawidłowego działania systemu operacyjnego, wyszukiwanie plików na dysku twardym, a nawet zamknięcie systemu. Chociaż dokładna konfiguracja menu będzie się różnić w zależności od systemu operacyjnego, większość korzysta z metody wyświetlania obejmującej kombinację wyświetlania podmenu w poziomie i w pionie, dzięki czemu wyszukiwanie żądanego pliku jest szybkie i łatwe.

Różne typy programów również wykorzystują projekty menu rozwijanych, aby zapewnić użytkownikom łatwy dostęp do różnych funkcji. Na przykład program do edycji tekstu prawdopodobnie zawiera opcje menu rozwijanego, które umożliwiają tworzenie nowych plików lub znajdowanie istniejących plików. Menu prawdopodobnie zapewni również łatwy sposób zmiany formatu aktualnie przeglądanego pliku lub dodawania tabel lub innych elementów do pliku aktualnie wyświetlanego na pulpicie komputera. Oprogramowanie pocztowe również wykorzystuje to podejście, umożliwiając użytkownikom tworzenie serii plików i podplików, w których otrzymane i wysłane wiadomości e-mail mogą być sortowane i przechowywane do późniejszego pobrania. Wiele osób uważa, że ​​korzystanie z rozwijanej listy w menu przeciągania jest proste i szybsze niż inne sposoby uzyskiwania dostępu do tych samych narzędzi.

Nawet większość dzisiejszych przeglądarek umożliwia dostosowanie rozwijanego menu. Jednym z najczęstszych przykładów tego typu dostosowywania jest możliwość tworzenia menu ulubionych, do którego można uzyskać dostęp, przesuwając kursor nad menu główne. Otwiera to dostęp do podmenu, które umożliwia łatwy dostęp do dowolnego łącza zapisanego jako ulubione. Rozwijane menu w przeglądarce zazwyczaj zapewnia również łatwy dostęp do funkcji, takich jak przeglądanie lub czyszczenie ostatniej historii przeglądarki, otwieranie nowych okien przeglądarki i innych podstawowych funkcji, które mogą być regularnie używane.