Czy masz prawo do dostępu do Internetu?

Dostęp do Internetu jest prawem – jeśli mieszkasz w Finlandii. Od lipca 2010 r. rząd Finlandii obiecał, że wszyscy obywatele będą mieli dostęp do co najmniej jednego megabajta na sekundę (Mb/s) dostępu szerokopasmowego. Do 2015 roku ma zapewnić wszystkim mieszkańcom 100 Mb/s.

Więcej przenikliwych faktów dotyczących Internetu:

Szacuje się, że w lipcu 2010 r. ponad 95 procent wszystkich mieszkańców Finlandii miało dostęp szerokopasmowy o szybkości co najmniej XNUMX Mb/s; wygląda na to, że ich rząd może osiągnąć swój cel.
W badaniu z 2010 r. 40 procent mieszkańców USA stwierdziło, że nie ma dostępu szerokopasmowego, a kolejne 30 procent stwierdziło, że w ogóle nie ma dostępu.
Na całym świecie w 1.8 roku z Internetu korzystało około 2010 miliarda ludzi — około 26 procent całej światowej populacji. Kraje afrykańskie mają najniższy odsetek użytkowników, z zaledwie 9 procentami populacji korzystającymi z Internetu, chociaż odzwierciedla to wzrost o 1,810 procent od 2000 roku.