Co to jest myringoplastyka?

Myringoplastyka to zabieg wykonywany w celu naprawy perforowanej błony bębenkowej. Perforacja błony bębenkowej, zwana także błoną bębenkową, zwykle występuje w wyniku infekcji lub urazu. Kiedy błona bębenkowa jest perforowana, istnieje ryzyko powtarzających się epizodów infekcji, a zarówno perforacja, jak i infekcja mogą wpływać na słuch danej osoby. Operacja naprawy błony bębenkowej to stosunkowo prosta procedura, która trwa około 60 do 90 minut.

Bębenek ucha to cienki krążek z napiętej skóry, który oddziela ucho zewnętrzne i wewnętrzne i jest istotną częścią procesu przekształcania wibracji w dźwięk. Kiedy wibracje są odbierane w uchu zewnętrznym, powodują wibracje błony bębenkowej. Wibracje te są wykrywane przez kosteczki słuchowe, trzy kości znajdujące się za błoną bębenkową w uchu środkowym. Kosteczki słuchowe wzmacniają drgania i przenoszą je przez ucho środkowe do ucha wewnętrznego, gdzie są wykrywane przez ślimak, strukturę wysyłającą sygnały do ​​mózgu. Mózg następnie interpretuje te sygnały jako dźwięk.

W przypadku perforacji błony bębenkowej cały proces słyszenia może zostać przerwany, ponieważ obecność otworu uniemożliwia skuteczne drganie błony. Dodatkowo perforacja błony bębenkowej umożliwia przechodzenie bakterii z ucha zewnętrznego do ucha środkowego i wewnętrznego, co może skutkować przewlekłą infekcją. Czasami perforowana błona bębenkowa może się zagoić bez leczenia, ale jeśli samoistne wygojenie nie nastąpi, a perforacja skutkuje utratą słuchu lub powtarzającą się infekcją, do naprawy błony bębenkowej konieczna jest myringoplastyka.

Zabieg naprawy błony bębenkowej zwykle przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym; u osób, które z powodów medycznych nie tolerują znieczulenia ogólnego, można zastosować znieczulenie miejscowe. Podczas operacji chirurg wykonuje małe nacięcie przed lub za uchem. Przez ten otwór wprowadza się mały kawałek skóry i umieszcza się go nad otworem w bębenku ucha. Ten przeszczep skóry zakrywa otwór i stanie się częścią samej błony bębenkowej w miarę postępu gojenia.

W większości przypadków osoba po myringoplastyce może wrócić do domu tego samego dnia. Zwykle może wznowić normalne czynności po około dwóch tygodniach, po wizycie kontrolnej w celu ustalenia, jak dobrze goi się przeszczep. Zaleca się, aby osoba, która przeszła operację naprawy błony bębenkowej, skonsultowała się ze swoim lekarzem przed wznowieniem lub rozpoczęciem programu ćwiczeń.

Myringoplastyka wiąże się z pewnymi specyficznymi zagrożeniami i potencjalnymi powikłaniami. Jedną z możliwości jest to, że przeszczep może nie stać się częścią błony bębenkowej, co może wymagać drugiej procedury usunięcia lub wymiany przeszczepu. Niektóre osoby poddawane tej procedurze doświadczają epizodów szumu w uszach, w których w dotkniętym chorobą uchu słychać wysoki dźwięk. Rzadko sama myringoplastyka może prowadzić do dalszej utraty słuchu lub zmian w odczuwaniu smaku.