Jakie jest najczęstsze leczenie moczówki prostej?

Moczówka prosta, powszechnie znana jako cukrzyca wodna, jest rzadką postacią cukrzycy, w której nerki produkują niezwykle duże ilości rozcieńczonego moczu. Rozpoznaje się ją poprzez wykonanie testu na pozbawienie wody, który wykaże, jak funkcjonują nerki. Istnieją cztery rodzaje moczówki prostej i każdy z nich ma inne przyczyny. Każdy z typów ma również inne zabiegi.

Moczówka prosta neurogenna jest pierwszym i najczęstszym rodzajem rzadkiej postaci cukrzycy i jest również określana jako cukrzyca prosta ośrodkowa, podwzgórzowa, przysadkowa lub moczówka prosta neurohypophyseal. Brak wazopresyny, która jest hormonem antydiuretycznym, powoduje moczówkę prostą neurogenną. Stanu nie można trwale wyleczyć, ale objawy można leczyć. Leczenie moczówki prostej neurogennej polega na przepisaniu różnych leków, w tym desomopresyny (DDAVP), która jest syntetyczną formą wazopresyny.

Drugi typ moczówki prostej, nefrogenny, występuje, gdy nerki są oporne na wazopresynę i czasami określany jest jako moczówka prosta oporna na wazopresynę. Nerki nie są w stanie oszczędzać wody, co może prowadzić do wielu powikłań, takich jak poważne odwodnienie, a w niektórych przypadkach śmierć. Leczenie moczówki prostej nerkowej wymaga picia dodatkowej wody w celu uzupełnienia tego, czego nerki nie są w stanie zachować.

Niektóre powszechnie stosowane leki, takie jak hydrochlorotiazyd (HCTZ), który czasami łączy się z amilorydem i indometacyną, są stosowane w celu zmniejszenia oddawania moczu w moczówce prostej, co zmniejsza ilość wody potrzebnej do picia. Ostatecznym celem jest zrównoważenie spożycia wody z wydalaniem moczu. Kolejnym ważnym elementem kuracji jest wyeliminowanie soli z diety. Połączenie przepisanych leków moczopędnych i diety niskosodowej jest zazwyczaj w stanie osiągnąć pożądaną równowagę.

Nieprawidłowość w części mózgu człowieka, która reguluje pragnienie, powoduje moczówkę prostą moczanową dipsogenną, która charakteryzuje się nieprawidłowym pragnieniem i nadmiernym piciem wody. Osoby, u których zdiagnozowano moczówkę prostą typu dipsogenicznego, zwykle cierpią na zatrucie wodne i doświadczają takich objawów, jak bóle głowy, utrata apetytu, nudności i ospałość. Od 2010 roku nie ma możliwości leczenia moczówki prostej dipsogennej, ale niektóre objawy można złagodzić za pomocą małych dawek DDAVP przed snem.

Moczówka prosta ciążowa występuje, gdy przysadka ulega uszkodzeniu lub łożysko zbyt szybko niszczy wazopresynę podczas ciąży. Leczenie moczówki prostej ciążowej wymaga stosowania DDAVP. Kobiety, u których rozwinęła się moczówka prosta ciążowa, mogą spodziewać się, że objawy znikną w okresie od czterech do sześciu tygodni po porodzie. Kobiety powinny oczekiwać, że objawy powrócą wraz z późniejszymi ciążami i będą musiały powtórzyć leczenie.