Co to jest narzędzie CASE?

W technologii informacyjnej narzędzie komputerowego wspomagania systemów inżynierskich (CASE) to oprogramowanie, które pomaga w tworzeniu oprogramowania. Głównym celem używania narzędzia CASE jest tworzenie bezbłędnego, łatwego w utrzymaniu kodu programu. Umożliwia także użytkownikom tworzenie systemów oprogramowania szybciej, niż byłoby to możliwe bez użycia takiego narzędzia.

Narzędzia CASE mogą być używane w całym cyklu rozwoju systemu informatycznego, w tak różnych obszarach, jak zarządzanie projektami, analiza wymagań biznesowych, analiza i projektowanie systemów, programowanie i zapewnianie jakości. Chociaż narzędzie CASE może być używane w dowolnej fazie rozwoju, narzędzia te są najczęściej używane w fazie projektowania systemu i programowania komputera. Narzędzia te zaczęto opracowywać w latach 1970., bazując na trendach w procesach produkcji sprzętu. Metodologie tworzenia oprogramowania nie były wówczas dobrze zdefiniowane, a narzędzia CASE nadawały strukturę i rygor w proces tworzenia oprogramowania.

Narzędzie CASE często pozwala programistom programować wizualnie, a także korzystać z metod programowania zorientowanego obiektowo (OOP). Narzędzie do projektowania Unified Markup Language (UML) jest przykładem narzędzia CASE. Dokumenty projektowe systemu i kod programu mogą być generowane przez narzędzie w ramach projektu wizualnego, co skraca czas tworzenia i zwiększa dokładność dokumentów i kodu.

Korzystanie z narzędzia CASE do tworzenia oprogramowania oferuje szereg korzyści, zwłaszcza gdy jest wdrażane na każdym etapie cyklu rozwojowego. Ogólnie rzecz biorąc, narzędzia wspierają ustrukturyzowane projektowanie systemów i programowanie komputerowe przy użyciu zorganizowanej metodologii, która usprawnia ponowne wykorzystanie projektu i kodu. Dzięki pełnej implementacji narzędzi CASE, wymagania biznesowe dla systemu są dokumentowane i śledzone, dzięki czemu można łatwo zweryfikować, czy każde wymaganie systemu zostało zaimplementowane i przetestowane. Gotowy system powinien mieć mniej błędów programistycznych. Chociaż niektóre fazy cyklu rozwoju, takie jak analiza wymagań, mogą trwać dłużej, cały proces powinien przebiegać szybciej niż tworzenie bez narzędzi.

Kilka trendów podkreśla potrzebę uzyskania tych korzyści przez zespoły programistów. Aplikacje komputerowe stają się coraz bardziej złożone, przez co trudniej je zrozumieć i zarządzać nimi. Więcej zespołów programistycznych jest rozproszonych geograficznie, a członkowie mogą pracować w różnych strefach czasowych i dla różnych firm. Wysokie koszty rozwoju systemu i potrzeba skrócenia czasu wprowadzenia produktu na rynek powodują presję na proces rozwoju. Dzięki tej kombinacji wyzwań wdrożenie narzędzia CASE staje się coraz bardziej krytyczne dla pomyślnego procesu tworzenia oprogramowania.