Co to jest niewłaściwe zachowanie seksualne?

Nadużycia seksualne to termin prawny, który odnosi się do każdego rodzaju zachowania seksualnego, które sprawia, że ​​inna osoba czuje się znieważona lub nieswojo. Może się to różnić od rzeczywistego fizycznego kontaktu seksualnego, takiego jak stosunek waginalny lub analny, seks oralny lub ręczne dotykanie genitaliów, po komentarze lub żarty o charakterze seksualnym, które są niechciane przez osobę odbierającą. Intencja jest również czynnikiem przyczyniającym się do niewłaściwego postępowania. Jeżeli sprawca wykorzystuje kontakty seksualne lub uwagi jako sposób kontrolowania lub poniżania ofiary, jest bardziej prawdopodobne, że zostanie natychmiast postawiony w stan oskarżenia jako niewłaściwe zachowanie seksualne niż osoba, która nie zdaje sobie sprawy z niestosowności swojego zachowania.

Chociaż dokładne definicje i kary za niewłaściwe zachowanie seksualne mogą się różnić w zależności od kraju, regionu lub stanu, w którym doszło do czynów, jednym z najczęstszych czynników określających niewłaściwe zachowanie jest zgoda. Wszystkie strony zaangażowane w kontakty seksualne muszą wyrazić na to ustną zgodę. Nawet jeśli dana osoba nie odmówi, kontakt seksualny nadal można uznać za niewłaściwe zachowanie, chyba że osoba ta wyraźnie wyrazi na to zgodę. Brak wyraźnej zgody jest często uważany za to samo, co ofiara, która wprost nie mówi nic.

Osoba może zostać postawiona w stan oskarżenia za niewłaściwe zachowanie seksualne, jeśli jej partner czuje się zmuszony do kontaktu seksualnego, ale nie czuje się na tyle komfortowo, by odmówić. Taka sytuacja może mieć miejsce w agresywnych związkach, gdy jeden partner boi się konsekwencji braku fizycznej zgody na aktywność seksualną. Jeśli jedna osoba jest pod wpływem narkotyków, alkoholu lub śpi podczas kontaktu seksualnego, często jest to prawnie uważane za wykroczenie, ponieważ osoba ta nie jest w stanie wyrazić zgody. Osoba małoletnia nie może zgodnie z prawem wyrazić zgody na aktywność seksualną, więc każdy kontakt seksualny między osobą dorosłą a osobą niepełnoletnią będzie wykroczeniem; jednak wiek wyrażenia zgody różni się w zależności od kraju, regionu i stanu.

Do niewłaściwych zachowań seksualnych może dojść również wtedy, gdy osoba zajmująca wyższe stanowisko, takie jak szef lub profesor, oferuje podwładnemu jakąkolwiek nagrodę w zamian za kontakt seksualny. Jeśli podwładnemu grozi kara, taka jak utrata pracy lub otrzymanie niższej oceny za brak zgody, może to zostać uznane za niewłaściwe zachowanie seksualne. Wiele zakładów pracy czy placówek oświatowych zakazuje wszelkiego rodzaju relacji seksualnych między przełożonymi a podwładnymi, aby zapewnić równe traktowanie wszystkich pracowników i studentów.