Co to jest odpowiedzialność rodzicielska?

Termin odpowiedzialność rodzicielska może odnosić się do kluczowych ról, jakie rodzic odgrywa w życiu dziecka, przepisów dotyczących minimalnego poziomu opieki, jaki rodzic powinien zapewnić dziecku lub odpowiedzialności rodzica za zachowanie dziecka. W większości jurysdykcji oczekuje się, że rodzice zapewnią swoim dzieciom odpowiedni do wieku nadzór, odpowiednie schronienie, pożywną żywność, odzież i opiekę medyczną w razie potrzeby. Chociaż prawo nie zawsze nakazuje takie rzeczy, rodzice są zazwyczaj odpowiedzialni za zapewnienie dyscypliny i decydowanie, jaką rolę odegra religia w życiu dziecka. Ponadto rodzice są zwykle odpowiedzialni za zapewnienie, że ich dzieci są wykształcone i nie mają kłopotów z prawem.

W wielu jurysdykcjach matka ma władzę rodzicielską nad dzieckiem zaraz po jego narodzinach. Oznacza to, że ma dbać o jego potrzeby fizyczne i zapewniać schronienie. Jeśli świadomie zaniedbuje potrzeby dziecka, może zostać oskarżona o zaniedbanie. W niektórych przypadkach może to skutkować usunięciem dziecka z domu. Większość ludzi zgadza się również, że rodzic ma obowiązek dbać również o emocjonalne potrzeby dziecka, chociaż może to być trudniejsze do wyegzekwowania prawnie.

W różnych jurysdykcjach mogą obowiązywać różne prawa, jeśli chodzi o odpowiedzialność rodzicielską ojca. W niektórych jurysdykcjach mężczyzna jest uważany za prawnie odpowiedzialnego za dziecko tylko wtedy, gdy w pewnym momencie poślubi matkę. Zgodnie z tą definicją mężczyzna może być prawnie odpowiedzialny za dziecko, które urodziło się poza małżeństwem, jeśli poślubia matkę dziecka po jego urodzeniu. Jeśli jednak mężczyzna ma dziecko nieślubne, wiele jurysdykcji uznaje go za odpowiedzialnego prawnie, jeśli przyzna się, że jest ojcem dziecka, udowodni, że jest ojcem dziecka na podstawie testu na ojcostwo lub podpisze formularz potwierdzenia ojcostwa.

Większość przepisów prawnych nie przewiduje wyjątków od odpowiedzialności dla rodziców, którzy nie mieszkają ze swoimi dziećmi. Kiedy rodzice są rozwiedzeni, w separacji lub nigdy nie mieszkali razem, oboje mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za zapewnienie wsparcia finansowego. Jeśli na przykład dziecko mieszka ze swoim ojcem, zazwyczaj zarówno ojciec, jak i matka są zobowiązani do wpłacania pieniędzy na opiekę nad dzieckiem. W takim przypadku matka może płacić ojcu alimenty na dziecko.

Czasami termin odpowiedzialność rodzicielska jest również używany w dyskusjach dotyczących pociągnięcia rodzica do odpowiedzialności za zachowanie jego dziecka. Na przykład w niektórych jurysdykcjach rodzic może zostać postawiony w stan oskarżenia, jeśli jego dziecko nie uczęszcza regularnie do szkoły. Podobnie w niektórych jurysdykcjach obowiązują przepisy, które umożliwiają oskarżenie rodzica o popełnienie przestępstwa, jeśli jego dziecko złamie prawo.