Co to jest odszkodowanie za niesprawiedliwe zwolnienie z pracy?

Odszkodowanie za niesłuszne zwolnienie z pracy jest wypłacane pracownikom, którzy zostali niesłusznie zwolnieni z pracy. Zwykle jest to wymagane po tym, jak pracodawca zwolnił kogoś z powodu niezgodnego z prawem lub złamał właściwą procedurę rozwiązania stosunku pracy w firmie. Odszkodowanie otrzymane w przypadku pomyślnego rozwiązania sprawy o bezprawne rozwiązanie może być różne, ponieważ większość byłych pracowników stara się otrzymać zwykłą wypłatę przez co najmniej kilka miesięcy podczas poszukiwania nowej pracy. Niektórzy zwolnieni pracownicy domagają się również przedłużenia ich pakietu świadczeń o kilka miesięcy, w tym takich korzyści, jak ubezpieczenie zdrowotne, opcje na akcje i korzystanie z samochodu służbowego. Oczywiście sprawy, które zawierają wiele dowodów wykroczenia pracodawcy, mogą skutkować dużą sumą pieniędzy dla byłego pracownika.

Często trudno jest uzyskać niesłuszne odszkodowanie za zwolnienie, chyba że zostanie udowodnione, że pracodawca wyraźnie pomylił się zwalniając pracownika. Na przykład dyskryminacja ze względu na wiek, płeć, religię, rasę lub narodowość jest zazwyczaj uważana za niezgodną z prawem, co oznacza, że ​​pracownicy, którzy mogą udowodnić to wykroczenie, mogą otrzymać niesłuszne odszkodowanie za zwolnienie z pracy. Pracodawcom również zazwyczaj nie wolno zwalniać kogokolwiek w odwecie lub z powodu odmowy pracownika wykonania czynu niezgodnego z prawem. Często konieczne jest również, aby pracodawca przestrzegał procedur zawartych w podręczniku swojej firmy, co zwykle obejmuje wydawanie pisemnych ostrzeżeń przed wypowiedzeniem kogokolwiek. Pracownicy, którzy mogą udowodnić, że ich były pracodawca popełnił którekolwiek z tych wykroczeń, mogą mieć bezprawną sprawę o zwolnienie z pracy.

W większości przypadków niesłuszne odszkodowanie za zwolnienie z pracy ma na celu zapewnienie zwolnionym pracownikom pewnego dochodu podczas poszukiwania nowej pracy. Na przykład uważa się za typowe, że pracownik otrzymuje miesięczną pensję za każdy rok, w którym był w firmie przed bezprawnym zwolnieniem. Ewentualne wydatki, które napotkają w trakcie poszukiwania nowej pracy, może również pokryć były pracodawca. Oczywiście niektóre głośne sprawy lub te z wieloma dowodami przeciwko pracodawcy mogą skutkować znacznie wyższą wypłatą dla zwalnianego pracownika.

Wiele osób chce czegoś więcej niż pieniędzy, jeśli chodzi o niesłuszne odszkodowanie z tytułu zwolnienia, ponieważ potrzebują tych samych świadczeń, jakie otrzymywali podczas zatrudnienia. Na przykład wielu pracodawców oferuje pracownikom ubezpieczenie zdrowotne za rozsądną stawkę, a ci, którzy zostali zwolnieni, często chcą kontynuacji ubezpieczenia podczas poszukiwania nowej pracy. Niektórzy prawnicy mogą nawet negocjować stały dostęp do opcji na akcje, świadczeń emerytalnych i premii firmowych dla zwolnionych pracowników w ramach pakietu odszkodowań za niesprawiedliwe zwolnienie z pracy. Wreszcie, pracodawcy, którzy oferują swoim pracownikom pojazd służbowy, mogą być zobowiązani do tego samego w stosunku do byłych pracowników, którzy zostali niesprawiedliwie zwolnieni.