Co to jest opinia większości?

Gdy pozew jest rozpatrywany przez panel sędziów, sędziowie muszą wspólnie rozważyć fakty i wydać jedną opinię opisującą wynik. Opinia ta jest znana jako opinia większości, ponieważ zawiera osąd i poglądy większości — co najmniej połowy — przewodniczących sędziów. Wszystkie sądy apelacyjne i sądy najwyższe w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Kanadzie wydają opinie większościowe. Sądy rewizyjne w Unii Europejskiej, w tym najwyższy Europejski Trybunał Sprawiedliwości, również wydają opinie większościowe. Opinie większości ustanawiają obowiązujące prawo, ale sędziowie, którzy nie zgadzają się z większością, mogą zgłaszać zdania odrębne, które również trafiają do protokołu.

Opinia większości stanowi wspólną decyzję grupy sędziów. Po rozpoznaniu sprawy sędziowie głosują nad rozstrzygnięciem, a jeden sędzia wybierany jest do napisania opinii wyrażającej zbiorowy punkt widzenia. Większość sądów pierwszej instancji i sądów pierwszej instancji wydaje tylko proste opinie, to znaczy opinie wydane przez jednego sędziego, wyrażające tylko ocenę tego sędziego w sprawie. Opinia większości zwykle wchodzi w grę, gdy i jeśli zostanie odwołany pierwotny wyrok.

Sprawy apelacyjne w systemie prawa zwyczajowego są zazwyczaj przedstawiane przed panelem trzech sędziów, wybranych z większej puli. System prawa zwyczajowego powstał w Wielkiej Brytanii i był podstawą systemów prawnych Stanów Zjednoczonych i większości krajów Wspólnoty Brytyjskiej, w tym Kanady i Australii. Opinia większości sądów apelacyjnych w tych krajach odzwierciedla rozumowanie dwóch trzecich sądu, jeśli nie całego sądu. Opinia większości staje się częścią orzecznictwa do czasu dalszego odwołania lub uchylenia.

Sądy najwyższe i sądy najwyższej instancji również wydają opinie większości. W Unii Europejskiej Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozpatruje sprawy w składach rotacyjnych trzech, pięciu lub 15 sędziów, którzy wspólnie muszą wydać opinię jedną większością. Sąd Najwyższy Wielkiej Brytanii ma 12 sędziów. W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie sądy najwyższe mają dziewięciu sędziów. Sądy najwyższe w każdym stanie USA również składają się z dziewięciu.

Opinia większości Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych lub sądu najwyższego dowolnego stanu musi odzwierciedlać ustalenia co najmniej pięciu sędziów, zwykle więcej. Opinia większości Sądu Najwyższego podzielona na 5/4 jest powszechnie uważana za wysoce kontrowersyjną. Sędziowie, którzy nie zgadzają się z większością, zazwyczaj piszą własne zdania odrębne, w których zarysowują się ich zastrzeżenia. Sędziowie, którzy zgadzają się z ostateczną decyzją sądu, ale nie zgadzają się z pewnym aspektem rozumowania, będą liczyć się w większości, ale często również piszą zbieżne opinie.

We wszystkich jurysdykcjach tylko opinia większości jest uważana za prawo wiążące. Zdania odrębne i zbieżne wpisują się w trwały zapis sprawy, ale nie mają znaczenia precedensowego. Sędziowie w późniejszych sprawach często rozważają zdania odrębne i zbieżne, ale przy stosowaniu prawa do faktów mogą polegać wyłącznie na opinii większości.