Co to jest oszustwo charytatywne?

Oszustwo charytatywne to umyślny akt oszustwa popełniony przez osobę lub grupę osób, które zabiegają o darowizny w imię szlachetnej sprawy. Sprawcy oszustw charytatywnych zazwyczaj stosują metody wywierania nacisku, aby przekonać darczyńców do dawania. Czasami wykorzystują tragiczne wydarzenie lub smutną sytuację, aby odwołać się do współczucia i empatii darczyńców. Ofiarami oszustw charytatywnych są zazwyczaj osoby o dobrych intencjach, które albo nie sprawdzają, albo nie wiedzą, jak zweryfikować legalność tak zwanej organizacji charytatywnej.

Sprawcy oszustw charytatywnych oszukują potencjalnych darczyńców, opracowując strategie zdobycia ich pewności i zaufania. W niektórych przypadkach sprawcy identyfikują grupę potrzebującą pomocy finansowej, np. weterani wojskowi lub ofiary klęsk żywiołowych, i w ich imieniu apelują o darowizny. Próbują przekonać potencjalnych darczyńców, że fundusze trafią do potrzebujących grup. Aby ustalić swoją legitymację, mogą oznaczyć się nazwą, którą można łatwo pomylić z renomowaną organizacją charytatywną. Czyny te są zwodnicze i nielegalne, ponieważ ofiarowane pieniądze są następnie wykorzystywane do osobistych korzyści finansowych i nie są dostarczane potrzebującym.

Oszustwa charytatywne przeprowadzane są na różne sposoby. Sprawcy mogą zadzwonić do potencjalnych darczyńców w domu, aby przekonać ich o ich zasadności i natychmiastowości potrzeb finansowych dla pokrzywdzonej populacji. Niektóre zwodnicze osoby lub grupy próbują przyciągnąć uwagę przechodniów na rogu ulicy, prosząc o gotówkę dla głodnych lub niepełnosprawnych. Inną strategią jest korzystanie z sieci, na przykład tworzenie witryn internetowych i/lub pozyskiwanie funduszy za pośrednictwem spersonalizowanych wiadomości e-mail.

Metody stosowane pod presją do przeprowadzania oszustw charytatywnych obejmują wyrażanie pilnego zapotrzebowania na fundusze i zmuszanie darczyńców do natychmiastowego dawania. Poprzez staranne opowiadanie historii i odwoływanie się do współczującej natury darczyńców, sprawcy tworzą dynamikę, dzięki której osoba czuje się zmuszona do przekazania darowizny na miejscu. Prośby zazwyczaj dotyczą gotówki, numeru karty kredytowej lub informacji bankowych. Apel darczyńcy o informacje potwierdzające legitymację organizacji jest zazwyczaj rozpatrywany w sposób szybki i odmienny.

Osoby fizyczne mogą zapobiegać oszustwom charytatywnym, podejmując ogólne środki bezpieczeństwa po otrzymaniu prośby o darowiznę. Pytanie o nazwę, adres i numer telefonu organizacji charytatywnej jest ważnym krokiem w weryfikacji jej zasadności. Organizacje charytatywne o ugruntowanej pozycji są zazwyczaj zarejestrowane przez rząd, a darczyńca powinien zweryfikować ten fakt przed przekazaniem pieniędzy. Ze względów bezpieczeństwa, dokumentacji i podatków darowizny na rzecz organizacji charytatywnych należy przekazywać czekiem, a nie gotówką.