Co to jest oszustwo narkotykowe?

Kiedy dana osoba angażuje się w nieuczciwe działania w związku z jakimś narkotykiem, określa się to jako oszustwo związane z narkotykami. Na przykład oszustwo związane z narkotykami może mieć miejsce, gdy osoba korzysta z fałszywej recepty w celu uzyskania leku. Osoba może również popełnić oszustwo związane z narkotykami, sprzedając narkotyki, nawet te legalne, które zostały zmienione bez wiedzy użytkownika. Na przykład oszustwo może wystąpić, gdy osoba dodaje proszek dla niemowląt do leku. W większości miejsc wszystkie rodzaje oszustw związanych z narkotykami są karane więzieniem.

Narkotyki na receptę są często, choć nie zawsze, przedmiotem oszustw związanych z narkotykami, a oszustwa mogą występować na różne sposoby. Na przykład dana osoba może popełnić oszustwo związane z narkotykami, wykorzystując tożsamość innej osoby w celu uzyskania leku na receptę. Osoba fizyczna może również popełnić oszustwo związane z lekami na receptę, zdobywając bloczek recepty od lekarza i fałszując receptę. Podobnie, dana osoba może być winna popełnienia oszustwa na receptę, jeśli uzyska receptę od lekarza zgodnie z prawem, a następnie zmieni receptę, aby uzyskać inny lek, inną dawkę, uzupełnienie lub inną ilość leku. Osoba fizyczna może być również winna popełnienia oszustwa, jeśli udaje lekarza, aby potwierdzić receptę.

Co ciekawe, nie zawsze to konsumenci popełniają tego typu oszustwa. W niektórych przypadkach robią to również lekarze. Na przykład lekarz może podszywać się pod jednego ze swoich pacjentów w celu uzyskania leku na receptę na własny użytek. Może to również zrobić w celu zdobycia większych ilości narkotyków, które planuje nielegalnie sprzedawać.

Osoba może również popełnić tego rodzaju oszustwo, sprzedając narkotyk, który został zmieniony lub zasznurowany. Na przykład napełnianie kapsułki leku na receptę mlekiem w proszku lub inną substancją może zostać uznane za oszustwo narkotykowe; jest to zwykle prawdziwe bez względu na to, ile leku na receptę pozostaje w kapsułce po dodaniu.

Co ciekawe, dana osoba może być również winna popełnienia oszustwa związanego z narkotykami, jeśli połączy nielegalny narkotyk z inną substancją. Na przykład, jeśli ktoś łączy kokainę z pudrem dla dzieci, może być winny popełnienia oszustwa, oprócz przestępstwa posiadania i sprzedaży nielegalnej substancji. To samo dotyczy sytuacji, gdy ktoś sprzedaje marihuanę, ale potajemnie dodaje do niej oregano lub inną substancję, zamiast sprzedawać samą marihuanę.