Co to jest pentametr?

W poezji używa się dwóch rodzajów pentametru: jambicznego i daktylicznego. Iambic jest formą najczęściej używaną w języku angielskim i opiera się na sylabach akcentowanych i nieakcentowanych. Daktyliczny jest formą najczęściej używaną w starożytnej grece i łacinie; opiera się na długości sylaby. Takie formy poetyckie nazywane są pentametrem, ponieważ mają pięć stóp na linię.
Stopa to najmniejsza jednostka metra w poezji. Istnieje wiele rodzajów stóp w zależności od liczby zawartych w nich sylab. Najmniejsza stopa ma tylko dwie sylaby, podczas gdy największa ma cztery. Stopy są dalej podzielone według sposobu wyrażania sylab, niezależnie od tego, czy są akcentowane, czy na podstawie długości. Daktyle i jamby to dwa z wielu rodzajów stóp poetyckich.

Stopa jambiczna składa się z dwóch sylab. Pierwsza sylaba jest zwykle nieakcentowana, podczas gdy druga jest akcentowana. Jest to często przedstawiane jako da-DUM, gdzie „da” oznacza nieakcentowany, a „DUM” oznacza akcentowany. Ten sylabiczny dwuwiersz jest powtarzany pięć razy, tworząc wers z pentametru. Stopka da-DUM może składać się z dwóch całych słów, części jednego słowa lub końca jednego słowa i początku drugiego.

Czasami rytm da-DUM można odwrócić, aby utworzyć DUM-da. Kiedy to nastąpi, następna stopa jambiczna ma tendencję do powrotu do pierwotnego rytmu. William Shakespeare często używał pentametru jambicznego w swoich wierszach i sztukach.

Istnieje wiele przykładów odwrócenia rytmu da-DUM, w tym w „Richard III”. W przemówieniu w sztuce jeden wiersz głosi: „Teraz jest zima naszego niezadowolenia”. Ta linia ma rytm DUM-da, da-Dum, da-da, DUM-DUM, da-DUM. Znana mowa Hamleta jest jednak bardziej konwencjonalna z jedną zmianą: „Być albo nie być, oto jest pytanie”. W tej odmianie istnieje pojedyncze odwrócenie da-DUM z „to znaczy”.

Pentametr daktylowy składa się z dwóch półlinii. Każda połówka składa się z 2.5 stopy. Oznacza to, że w sumie jest sześć stóp, ale składają się one na pięć całych stóp, więc nadal nazywa się go pentametrem daktylicznym, a nie jego blisko spokrewnionym kuzynem, heksametrem daktylowym. 0.5 stopy każdej połówki pochodzi od longum lub ciężkiej sylaby dodanej na końcu dwóch daktylów.

Daktyl składa się z długiej sylaby, po której następują dwie krótkie sylaby. W pierwszej połowie linii metrum daktylowego jeden lub oba daktyle można zastąpić spondee. Spondee to tylko para długich sylab. Ostatnie dwie stopy składające się na drugą połówkę muszą składać się z dwóch daktylów i jednego longum.

„Iliada” i „Odyseja” Homera to klasyczne przykłady pentametru daktylowego. Istnieje kilka przykładów wersetów daktylicznych w języku angielskim ze względów językowych. Przykładami są „Andromeda” Charlesa Kingsleya i „Evangelina” Henry’ego Wadswortha Longfellowa.