Co to jest polityka narkotykowa?

Każdy naród na całym świecie ma swoją własną politykę narkotykową – od tych, którzy zajmują twarde stanowisko, by ukarać kupujących i sprzedających, aż po tych, którzy całkowicie ignorują uprawę nielegalnych substancji. Polityka narkotykowa ma na ogół na celu manipulowanie podażą i popytem na nielegalne narkotyki w danym kraju. Rządy wprowadzają sankcje karne dla użytkowników w celu ograniczenia popytu, a także podejmują środki zapobiegające przedostawaniu się substancji w ręce sprzedawców w celu zmniejszenia podaży. Typowymi przykładami polityki narkotykowej są prohibicja, dekryminalizacja i legalizacja.

Zakaz jest popularną polityką narkotykową w krajach rozwiniętych, która nakłada sankcje karne na użytkowników, sprzedawców lub na jedno i drugie. Takie sankcje karne mają na celu zmniejszenie popytu poprzez zwiększenie strachu przed aresztowaniem za posiadanie narkotyków przez potencjalnych użytkowników. Może również mieć zamierzony skutek w postaci zmniejszenia podaży poprzez nałożenie surowych sankcji karnych na sprzedawców, czyniąc sprzedaż nielegalnych substancji mniej atrakcyjnym zajęciem. Ludzie, którzy popierają prohibicyjną politykę narkotykową, uważają, że wysyła ona wiadomość od rządu, że używanie nielegalnych substancji nie powinno być tolerowane w społeczeństwie. Krytycy zwracają jednak uwagę, że praktycznym efektem jest stworzenie czarnego rynku dla tych substancji, co skutkuje większą przemocą, niż miałoby to miejsce w innym przypadku.

Po drugiej stronie bariery przed prohibicyjną polityką narkotykową jest legalizacja. Zwolennicy pełnej legalizacji nielegalnych substancji twierdzą, że sankcje karne w niewielkim stopniu przyczyniają się do zmniejszenia popytu lub podaży narkotyków, a jedynie sprawiają, że sprzedaż nielegalnych substancji jest opłacalna przez przestępczość zorganizowaną. Argumentem za legalizacją jako polityką antynarkotykową jest to, że rząd może regulować zakup takich narkotyków i opodatkować je w taki sam sposób, w jaki alkohol i nikotyna są regulowane w krajach rozwiniętych. Krytycy tego podejścia twierdzą, że uczyniłoby to substancje bardziej dostępnymi dla osób wrażliwych, takich jak dzieci.

Pomiędzy tymi skrajnościami istnieją różne środki polityki narkotykowej, które rządy mogą podjąć w celu kontrolowania podaży i popytu na narkotyki. W wielu środowiskach bardzo popularna jest koncepcja dekryminalizacji, która zniosłaby sankcje karne za posiadanie, a narkotyk pozostawałby nielegalny. W połączeniu z koncepcją dekryminalizacji jest często pomysł, aby praktycznie leczyć problemy narkotykowe jak problem medyczny i pracować z osobami uzależnionymi, aby pomóc im wyeliminować ich nałóg, zamiast umieszczać ich w więzieniu. Rządy często stosują wiele innych środków mających na celu łagodzenie skutków zażywania narkotyków, takich jak program wymiany igieł, który zapewnia uzależnionym czyste igły i ogranicza rozprzestrzenianie się chorób związanych z narkotykami.