Co to jest pomoc prawna?

Pomoc prawna to pomoc udzielana osobom o niskich dochodach, które potrzebują pomocy w kwestiach prawnych. Organizacje pomocy prawnej można znaleźć w wielu regionach świata i są szczególnie powszechne na obszarach miejskich. Ludzie mogą otrzymać bezpłatną lub tanią pomoc prawną za pośrednictwem biura pomocy prawnej po wykazaniu, że są do tego uprawnieni.
O ile prawo gwarantuje zapewnienie pełnomocnictwa osobom oskarżonym w sprawach karnych, o tyle osobom zaangażowanym w sprawy cywilne nie przewiduje się takich przepisów. To stawia osoby o niskich dochodach w niekorzystnej sytuacji, gdy znajdują się w sytuacjach prawnych związanych z prawem cywilnym, ponieważ mogą nie być w stanie pozwolić sobie na pomoc prawnika. Osoby o niskich dochodach mogą znaleźć się w różnych sytuacjach wymagających prawnika. Mogą to być spory właściciel-najemca, apele o pomoc rządową, takie jak wypłaty renty, oraz spory z firmami ubezpieczeniowymi.

Finansowanie pomocy prawnej pochodzi z różnych źródeł. Rządy mogą przyznawać dotacje, aby pomóc takim organizacjom opłacać prawników i utrzymywać lokale. Organizacje te polegają również na darowiznach, dotacjach od organizacji pozarządowych i godzinach wolontariatu od adwokatów, asystentów prawnych i innych prawników. W zależności od tego, jak dobrze finansowane jest biuro pomocy prawnej, może ona być w stanie udzielić bezpłatnej pomocy wszystkim lub może wymagać wpłat od niektórych klientów.

Niedrogie usługi prawne zapewniają osobom o niskich dochodach dostęp do systemu prawnego. Z pomocą prawnika ludzie mogą wnieść pozew o odszkodowanie, jeśli doznali obrażeń, walczyć z odmową świadczeń lub rozwiązać spór o pracę lub mieszkanie. Prawnicy zajmujący się pomocą prawną mogą również pomóc klientom w nawiązywaniu kontaktów z agencjami pomocy społecznej. Agencje te mogą zapewnić dodatkową pomoc i uświadomić klientom usługi, do których są uprawnieni.

Osoby, które potrzebują prawnika do załatwienia sprawy cywilnej, której nie stać na to, mogą znaleźć pomoc, prosząc o skierowanie od organizacji adwokackiej lub korzystając z wyszukiwarki, aby wyszukać „pomoc prawna” i ich obszar. Wnosząc sprawę do pomocy prawnej, ludzie powinni przynieść jak najwięcej dokumentacji, w tym wszelką wysłaną korespondencję. Niektóre kliniki akceptują klientów na spacer, podczas gdy inne proszą, aby ludzie umawiali się na wizytę u prawnika. Rozmowa telefoniczna do tego typu organizacji powinna nawiązać kontakt z pracownikiem, który może odpowiedzieć na pytania dotyczące godzin i dostępności spotkań.