Co to jest powiększenie lewego przedsionka?

Powiększenie lewego przedsionka to rozszerzenie lewego przedsionka serca. Czasami określany jako rozszerzenie lewego przedsionka lub przerost lewego przedsionka, stan ten jest najczęściej obserwowany u osób otyłych lub u osób z nieprawidłowym rytmem serca zwanym migotaniem przedsionków. Jest to zwykle efekt uboczny innych problemów związanych z sercem, takich jak nadciśnienie, nieprawidłowości w mięśniu sercowym i zastoinowa niewydolność serca.

Lewy przedsionek to obszar serca, który otrzymuje utlenowaną krew pompowaną z płuc. Gdy lewy przedsionek nabierze świeżej krwi, jest ona transportowana przez zastawkę do lewej komory i do reszty ciała. Lewa komora może również doświadczyć powiększenia, stanu chorobowego znanego jako przerost lewej komory.

Jedną z najczęstszych przyczyn rozwoju powiększenia lewego przedsionka jest wysokie ciśnienie krwi, czyli nadciśnienie, które jest częstym skutkiem ubocznym otyłości. Nadciśnienie może również wynikać z uwarunkowań genetycznych danej osoby. Kiedy krew przepływa przez lewy przedsionek z podwyższoną prędkością, serce musi pracować znacznie ciężej, aby dostosować się do zwiększonego przepływu krwi. Może to prowadzić do powiększenia lewego przedsionka i rozszerzenia komór.

Lewy przedsionek może również zostać rozszerzony i zagrożony przez nieprawidłowości w samym mięśniu serca. Ten stan jest znany jako kardiomiopatia. W większości przypadków mięsień sercowy stał się znacznie grubszy, a krew musi pracować ostrożniej, aby przejść przez mniejszą przestrzeń, powodując powiększenie lewego przedsionka.

Zastoinowa niewydolność serca może również powodować powiększenie lewego przedsionka. Serca osób z tym schorzeniem nie pompują i nie przenoszą krwi do reszty ciała, co zagraża integralności przedsionków i komór. Kiedy lewy przedsionek rozszerza się w wyniku zastoinowej niewydolności serca, następuje powiększenie.

W większości przypadków powiększenie lewego przedsionka można wykryć za pomocą elektrokardiogramu lub EKG. EKG monitoruje i mierzy aktywność elektryczną serca. Wszelkie nieprawidłowości w odczycie EKG mogą wskazywać na problemy z sercem, a odczyt, który pokazuje zauważalny przepływ w załamku P — głównej linii pomiaru w EKG — zazwyczaj oznacza, że ​​pacjent ma powiększenie lewego przedsionka.

W zależności od przyczyny schorzenie może być leczone we wczesnym stadium za pomocą leków. Jeśli obecne są deformacje genetyczne, może być konieczna operacja w celu leczenia powiększenia. W pierwszej linii leczenia wielu pacjentów podaje się leki rozrzedzające krew, aby spróbować wyeliminować problem bez poważnej operacji.