Co to jest prawo dowodowe?

Prawo dowodowe to zbiór przepisów dotyczących dowodów. Dla pomyślnego prowadzenia sprawy w sądzie, niezależnie od tego, czy jest to proces o morderstwo, czy spór o drobne roszczenia, konieczne jest przedstawienie dowodów na poparcie lub podważenie sprawy, w zależności od tego, po której stronie się opowiada. W rezultacie opracowano szereg przepisów, które dyktują, co można uznać za dowód, rodzaje okoliczności, w których dowód może zostać dopuszczony oraz co może sprawić, że dowód jest niedopuszczalny.

Zasady dowodowe, jakie są znane, są przestrzegane przez sąd w celu ustalenia, czy coś można wprowadzić do dowodu. Reguły dowodowe różnią się w zależności od szczebla sądu i charakteru sprawy. Gdy przedstawiciele którejkolwiek ze stron sprawy sądowej chcą wprowadzić coś do sądu jako dowód, muszą wykazać, że podlega to zasadom dowodowym, a druga strona może zdecydować się na zakwestionowanie dowodów.

Istnieją cztery podstawowe rodzaje dowodów: zeznania, dokumenty, prawdziwe i demonstracyjne. Dowody z zeznań to forma dowodu, z którą wiele osób jest najbardziej zaznajomiona, obejmująca zeznania w sądzie od kogoś, kto posiada informacje dotyczące sprawy. Dowody dokumentowe przybierają formę fotografii, wideo, dokumentacji pisemnej lub dźwiękowej, która jest wprowadzana, aby umożliwić ludziom zbadanie zawartości dokumentu. Prawdziwy dowód to dowolny przedmiot związany z przestępstwem, taki jak narzędzie zbrodni, podczas gdy dowody dowodowe to dowody, które mają wesprzeć lub wyjaśnić informacje faktyczne poprzez ich zademonstrowanie. Na przykład mapa miejsca zbrodni jest dowodem dowodowym.

Zgodnie z prawem dowodowym, aby dowód był dopuszczalny, musi być istotny, rzeczowy i kompetentny. Zasady te mają na celu wykluczenie dowodów niezwiązanych z przestępstwem, dowodów, które nie wzbogacają sprawy lub dowodów, które mogą być niewiarygodne. Zasady dotyczące dowodów z zeznań mogą być szczególnie złożone, ponieważ dotyczą takich problemów, jak pogłoski i poszlaki, które, zgodnie z prawem dowodowym, czasami stoją na cienkiej granicy.

Prawo dowodowe ma również na celu zapewnienie, że dowód, który został naruszony, jest niedopuszczalny. Manipulowanie dowodami i inne formy manipulacji, w tym brak jasnego łańcucha nadzoru nad dowodami, mogą skutkować odrzuceniem dowodu z sądu. Z tego powodu funkcjonariusze organów ścigania muszą znać prawo dowodowe, aby upewnić się, że prawidłowo zbierają, przechowują, przetwarzają i przetwarzają dowody.