Co to jest promocja społeczna?

Promocja społeczna polega na promowaniu uczniów z klasy do klasy, nawet jeśli nie wykazali się wystarczającą znajomością standardów na poziomie klas. Impulsem stojącym za awansem społecznym jest to, że z społecznego punktu widzenia uważa się za szkodliwe zatrzymanie dziecka, zwane zatrzymywaniem. W promocji społecznej kluczowe jest umożliwienie dziecku dalszego rozwijania relacji z obecną grupą rówieśniczą. Utrzymanie jest postrzegane jako negatywne i odpowiada wyższemu wskaźnikowi rezygnacji.

Wiele szkół zakończyło promocję społeczną przeprowadzając standaryzowane testy na określonych poziomach klas, aby upewnić się, że uczeń może przejść do następnej klasy. W szczególności egzaminy maturalne, choć często kwestionowane, mają być sposobem na upewnienie się, że uczeń opanował podstawowe umiejętności w trakcie całej edukacji K-12 i może je wykazać w formie testu.

Jednak uczeń, który był w przeszłości przedmiotem promocji społecznej, może nie być przygotowany do zdawania egzaminów maturalnych. Na tym polega przynajmniej część problemu. Jeśli dziecko w karierze szkolnej nie opanowało podstaw, może uczęszczać do szkoły przez 13 lat bez możliwości uzyskania świadectwa ukończenia szkoły średniej. Ciągła niezdolność do przejścia na kolejny poziom edukacji ma tendencję do kuli śnieżnej, stwarzając problemy zarówno akademickie, jak i społeczne.

Ponieważ niektóre szkoły opowiadają się obecnie za retencją, muszą istnieć strategie zakończenia awansu społecznego. Jednym z problemów z retencją jest to, że uczeń często uczęszcza na te same zajęcia od tego samego nauczyciela w następnym roku. Oznacza to, że metody i materiały dydaktyczne pozostają takie same. Jeśli uczeń nie jest typem ucznia, który reaguje na konkretne metody nauczyciela, powtarzanie roku w szkole może nie sprzyjać lepszemu opanowaniu umiejętności.

Szkoły, które próbują zakończyć promocję społeczną, radzą sobie najlepiej, testując dzieci wcześnie i zapewniając interwencje lub pomoc uczniom, którzy wielokrotnie wykazują trudności z materiałem na poziomie klasy. Zmniejszenie wielkości klasy, posiadanie dobrze finansowanych programów edukacji specjalnej i identyfikacja obszarów problemowych dla określonych dzieci może również zminimalizować awans społeczny.

Kiedy uczniowie zostaną zatrzymani, muszą mieć systemy wsparcia, które pomogą im skutecznie opanować materiał na poziomie oceny. Przydatnymi narzędziami mogą być testy edukacyjne, modyfikacja programów nauczania i zamiana ucznia na innego nauczyciela. Bez wsparcia dostępnego dla zatrzymanego dziecka lub takiego, które przeszło awans społeczny, sukces w późniejszych klasach jest minimalny.

Retencja nadal ma swoje negatywy, podobnie jak promocja społeczna. Uczniowie, którzy zostają zatrzymani, są bardziej skłonni do dalszych słabych wyników w szkole i mają znacznie wyższy wskaźnik porzucania. Retencja kosztuje również więcej pieniędzy, ponieważ kształcenie studenta zajmie państwu więcej czasu.

Mimo interwencji, niektóre dzieci mogą nie radzić sobie dobrze w testach wyjściowych i mogą nie otrzymać niezbędnych modyfikacji, które by im na to pozwoliły. Wiele egzaminów maturalnych jest kwestionowanych jako dyskryminujące, a wielu uważa, że ​​należy dokonać znacznej poprawy w tych testach, aby dostosować je do uczniów, którzy potrafią wykazać opanowanie podstawowych umiejętności w jednej formie, ale być może nie w innej.