Co to jest przechowywanie w chmurze?

Przechowywanie w chmurze to technologia przechowywania danych, w której informacje użytkownika są przechowywane w lokalizacji zdalnej, a nie na dyskach twardych jego lokalnego komputera. System ten stanowi alternatywę dla tradycyjnych systemów tworzenia kopii zapasowych, umożliwiając przywrócenie danych w przypadku katastrofy w lokalizacji użytkownika. Pamięć masowa online umożliwia również użytkownikom dostęp do swoich danych z dowolnego miejsca, w którym mają dostęp do Internetu. Kilka firm oferuje swoim klientom ograniczoną ilość wolnego miejsca w Internecie, a inne skonfigurowały usługi subskrypcji, które automatycznie tworzą kopię zapasową dysku twardego użytkownika w zaplanowanych godzinach. Niektórzy eksperci technologiczni teoretyzują, że prawie wszystkie dane będą ostatecznie przechowywane w chmurze.

Wielu użytkowników Internetu już korzysta z jakiejś formy przechowywania w chmurze, nawet jeśli nie są świadomi tej koncepcji. Niektóre usługi poczty e-mail przechowują kopie korespondencji na swoich serwerach, dzięki czemu użytkownicy mogą uzyskać dostęp do zapisanej poczty z dowolnego komputera lub smartfona. Niewielki rozmiar tych plików umożliwia usługom przechowywanie tysięcy zarchiwizowanych wiadomości e-mail na stosunkowo niewielkiej powierzchni serwera.

Wprowadzenie chmury obliczeniowej zwiększyło wartość przechowywania w chmurze, ponieważ użytkownicy w niektórych obszarach mogą teraz bezpłatnie tworzyć i edytować dokumenty online bez konieczności umieszczania ich na dysku twardym użytkownika. Ten system pozwala grupie użytkowników na edycję dokumentu bez konieczności bezpośredniego udostępniania sobie danych lub martwienia się o aktualizację plików na swoich komputerach osobistych. Proponowane cienkie komputery klienckie działałyby całkowicie w chmurze, ze wszystkimi aplikacjami i danymi znajdującymi się na zdalnym serwerze.

Możliwość tworzenia kopii zapasowych danych poza siedzibą firmy jest jednym z najważniejszych aspektów tej technologii. Tradycyjne systemy tworzenia kopii zapasowych wymagają od użytkownika kopiowania ważnych plików na zewnętrzne dyski twarde lub do pamięci dyskowej. Jedną z wad tego systemu jest to, że każde zdarzenie — takie jak pożar lub kradzież — które uszkadza podstawowy dysk twardy użytkownika, może również zniszczyć wszelkie dyski zapasowe przechowywane na miejscu. Nawet jeśli dyski zapasowe są przechowywane w innym fizycznym miejscu, nadal mogą zostać dotknięte katastrofą naturalną na dużą skalę, taką jak trzęsienie ziemi lub tsunami. Przechowywanie w chmurze pozwala uniknąć tego problemu, przechowując nadmiarowe pliki w bezpiecznych centrach danych w różnych regionach.
Przechowywanie w chmurze ma kilka wad. Jeśli użytkownik znajduje się w lokalizacji bez połączenia z Internetem, nie będzie mógł uzyskać dostępu do swoich danych. Innym problemem jest to, że użytkownik może zapomnieć dane logowania do swojego konta. Może to spowodować opóźnienie w dostępie do danych, podczas gdy tożsamość użytkownika zostanie potwierdzona innymi sposobami. Ostatnim problemem jest podatność danych w chmurze na hakerów i innych cyberprzestępców, którzy mogą wykorzystywać luki w zabezpieczeniach i uzyskiwać dostęp do informacji przechowywanych online.