Co to jest punkt przywracania?

Punkt przywracania dysku twardego komputera jest zasadniczo poprzednim punktem w czasie, do którego użytkownik może zresetować system w przypadku poważnego problemu. Czasami określany jako przywracanie systemu, punkt przywracania jest powszechnym składnikiem ogólnych narzędzi przywracania na dyskach twardych z systemem Microsoft Windows jako podstawowym systemem operacyjnym. Ta funkcja nie została zaprojektowana z jednym punktem przywracania. Funkcja pozwala raczej na utworzenie głównego punktu przywracania, a także punktów wtórnych, które mogą być również zastosowane, jeśli wymagają tego okoliczności.

Wszystkie komputery skonfigurowane do uruchamiania aplikacji systemu Windows zawierają wstępnie ustawiony punkt przywracania. Zasadniczo jest to moment, w którym wszystkie programy i oprogramowanie dostarczane z nowym komputerem są ładowane, testowane i stwierdza się, że działają prawidłowo. Dla wielu użytkowników pozostaje to domyślny punkt przywracania. W przypadku, gdy system jest w jakiś sposób zainfekowany lub ma miejsce inna poważna awaria, możliwe jest użycie dysku odzyskiwania dołączonego do systemu, aby przywrócić dysk twardy komputera do pierwotnego stanu. Należy pamiętać, że użycie tej metody rozwiąże problem, ale wszelkie oprogramowanie, które zostało załadowane na dysk twardy w późniejszym terminie, będzie musiało zostać ponownie załadowane.

Istnieją jednak również sposoby na powrót do punktu przywracania, który zajmuje kilka dni lub tygodni. Może to być konieczne, jeśli ostatnio zainstalowane oprogramowanie ma negatywny wpływ na funkcjonalność systemu lub plik jest w jakiś sposób uszkodzony. Korzystając z oprogramowania do przywracania systemu znajdującego się na istniejącym dysku twardym, można przywrócić system do stanu sprzed uszkodzenia lub zainstalowania szkodliwego oprogramowania. Takie podejście nie spowoduje utraty przez użytkownika żadnych plików danych ani nie usunie żadnego oprogramowania, które zostało załadowane do systemu przed datą punktu przywracania. Takie podejście oznacza, że ​​będzie mniej plików do odzyskania. Ponadto nie ma potrzeby ponownej instalacji oprogramowania, które znajdowało się na dysku twardym do momentu, w którym jest używane do przywracania.

Niektóre programy są również skonfigurowane z wewnętrznym punktem przywracania. Tryb działania jest podobny do punktu przywracania dysku twardego. Jednak wywołanie punktu przywracania w danym programie wpłynie tylko na pliki danych komputerowych powiązane z oprogramowaniem. Nie wprowadzi żadnych zmian w innym oprogramowaniu działającym w systemie ani nie wprowadzi żadnych zmian w stanie dysku twardego.