Co to jest punktor HTML?

Jeśli użytkownik chce umieścić listę na stronie internetowej, dostępne są dwie opcje — lista uporządkowana i lista nieuporządkowana. Różnica między nimi polega na tym, że w przypadku listy uporządkowanej elementy są wyświetlane z rosnącą liczbą lub literą, podczas gdy punktor HTML jest używany do elementów na liście nieuporządkowanej. Każdy typ listy ma inny tag HTML, z

Gdy przeglądarka internetowa renderuje stronę internetową i natrafia na:

Kod służący do tworzenia listy punktowanej na stronie internetowej będzie wyglądał następująco:

Jeśli chodzi o umieszczenie punktora HTML na początku listy, dostępne są trzy różne opcje. Dostępne opcje to dysk, koło i kwadrat. Domyślny punktor HTML to wypełnione kółko, więc jeśli typ nie jest uwzględniony, przeglądarka internetowa automatycznie wstawi ten punktor. Gdy lista jest osadzona na liście, punktorem HTML dla osadzonej listy jest płyta.
Typ punktora można zmienić dla każdego określonego elementu listy lub dla całej listy. Aby zmienić konkretny element listy, zostanie dodany następujący kod: type=”kwadrat/dysk/kółko”. W przypadku elementu listy z punktorem kwadratowym kod wygląda następująco: