Co to jest rak żołądka z przerzutami?

Rak żołądka z przerzutami to bardzo poważny, szybko rozprzestrzeniający się nowotwór złośliwy. Ze względu na lokalizację i charakter nowotworu istnieje duże prawdopodobieństwo przerzutów do innych części przewodu pokarmowego, wątroby i węzłów chłonnych. Objawy mogą być podobne do innych problemów żołądkowych i mogą obejmować skurcze, utratę apetytu, zmęczenie i nudności. Wczesna diagnoza i leczenie są niezbędne, aby zmniejszyć ryzyko rozległych przerzutów i potencjalnie śmiertelnych powikłań. Pacjenci zazwyczaj potrzebują kombinacji operacji i chemioterapii, aby zwalczyć ten rodzaj raka.

Wiele różnych czynników może zwiększać ryzyko zachorowania na raka żołądka z przerzutami. Na przykład ciężkie, przewlekłe infekcje bakteryjne Helicobacter pylori, które powodują poważne uszkodzenia i wrzody w tkance żołądka, często poprzedzają nowotwory. Osoby, które często chorują na inne zaburzenia trawienia, mogą również być bardziej narażone. Inne czynniki mogą obejmować palenie, nadużywanie alkoholu, otyłość i brak regularnych ćwiczeń. Ponadto istnieją pewne dowody sugerujące, że rak żołądka może mieć składnik genetyczny, który jest przekazywany przez rodziny.

W większości przypadków przerzutowy rak żołądka rozpoczyna się w najbardziej wewnętrznej wyściółce śluzowej narządu. Gdy guz zaczyna rosnąć, rak może szybko zaatakować głębsze warstwy tkanki mięśniowej. W ciągu kilku miesięcy mogą wystąpić przerzuty do jamy brzusznej, przełyku, jelit, wątroby i trzustki. Węzły chłonne są również bardzo podatne na przerzuty raka żołądka.

Rak żołądka z przerzutami prawdopodobnie nie spowoduje poważnych objawów we wczesnych stadiach, a wielu pacjentów nie jest diagnozowanych, dopóki nie wystąpią znaczące przerzuty. Możliwe wczesne objawy to bóle i skurcze brzucha, problemy z połykaniem i utrata apetytu. Osoba może zacząć mieć częste epizody nudności i wymiotów, czuć się osłabiona przez większość czasu i stracić znaczną część wagi w krótkim czasie. W miarę rozprzestrzeniania się raka mogą pojawić się inne objawy, takie jak bóle mięśni, bóle stawów, obrzęk węzłów chłonnych i skrajne zmęczenie.

Gdy lekarz podejrzewa raka żołądka, konieczne jest wykonanie kilku badań, w tym skanów obrazowych i endoskopii. Decyzje o leczeniu podejmowane są na podstawie stadium początkowego guza oraz stopnia i lokalizacji przerzutów. Jeśli wykryty zostanie mały, izolowany guz, często można go usunąć chirurgicznie. Może być konieczne wycięcie dużej części żołądka, aby pozbyć się większego, rozprzestrzeniającego się guza. Przerzuty do innych narządów mogą wymagać dodatkowych operacji, chemioterapii i radioterapii.

Pomimo agresywnych wysiłków terapeutycznych, przerzutowy rak żołądka ma na ogół złe rokowania. Osoby, które wiedzą, że są zagrożone z powodu historii rodzinnej lub stylu życia, mogą zapobiec przyszłym problemom, informując swoich lekarzy i planując regularne kontrole. Im wcześniej wykryty zostanie rak, tym większe szanse na przeżycie i powrót do zdrowia.