Co to jest ratownictwo morskie?

Ratownictwo morskie to dziedzina prawa obejmująca liczne umowy i konwencje międzynarodowe dotyczące odzyskiwania statków i towarów utraconych na morzu. Kiedy statki handlowe lub ładunek giną na morzu z powodu złej pogody, awarii sprzętu, przymusowego zatopienia lub innego zdarzenia, pracownicy branży ratownictwa morskiego próbują odzyskać utracone mienie z zyskiem. Przepisy prawa znacznie się różnią w odniesieniu do praw do ratownictwa morskiego, w zależności od jurysdykcji wraku statku lub w inny sposób porzuconego mienia. W związku z tym ratownicy działają w ramach dwóch podstawowych rodzajów ratownictwa: ratownictwa kontraktowego lub ratownictwa czystego.

Ratowanie na podstawie umowy wiąże się z tym, że pierwotny właściciel zleca ratownikowi odzyskanie lub uratowanie utraconego mienia za ustaloną opłatą lub procentem. Ponieważ wysiłek odzyskiwania jest bezpośrednią umową między prawowitym właścicielem nieruchomości a firmą ratowniczą, ryzyko sporu jest mniejsze. Dlatego obie strony wymagają mniejszego zrozumienia przepisów dotyczących ratownictwa morskiego, innych niż zgodność z lokalnymi lub międzynarodowymi przepisami regulującymi takie operacje na określonym obszarze.

Z drugiej strony, zwykli profesjonaliści zajmujący się ratownictwem nie działają na podstawie umowy, a ratownicy przyjmują bardziej podejście do poszukiwania skarbów. Czyste operacje ratownicze wywołują najwięcej sporów, a poprzedni właściciele często starają się rościć sobie prawa do swojej własności po jej uratowaniu. Ponieważ celem ratującego jest znalezienie szczątków wartości do sprzedania, kwestia własności wpływa na ich szansę na zysk. Dla profesjonalnego ratownika projekty czystego ratownictwa wymagają najwyższego zrozumienia przepisów regulujących ratownictwo morskie w celu ustalenia właściwego prawa własności i prawa do czerpania zysków z uratowanych statków, towarów lub sprzętu.

Pierwsze prawa dotyczące ratownictwa morskiego, a także innych spraw o charakterze morskim, Prawa Rodyjskie, pojawiają się zarówno w rzymskiej, jak i bizantyjskiej literaturze historycznej. Historycznie prawa te ustąpiły miejsca prawom admiralicji przyjętym przez kraje takie jak Anglia, Stany Zjednoczone, Włochy i inne. Prawa Admiralicji są często mylone z Prawem Morza, które dotyczy przede wszystkim stosunków międzynarodowych, praw górniczych i praktyk stosowanych na otwartym morzu. W przeciwieństwie do Prawa Morza, prawa admiralicji obejmują relacje biznesowe związane z operacjami morskimi, a także prawo międzynarodowe.

Zarówno profesjonaliści, jak i początkujący nurkowie uczestniczą w różnych formach ratownictwa morskiego, ale prawo międzynarodowe wymaga przestrzegania tych samych przepisów zarówno w przypadku ratowników prywatnych, jak i komercyjnych. Grupa prywatnych nurków poszukujących skarbów u wybrzeży Meksyku musi przestrzegać tych samych przepisów morskich dotyczących uratowanych towarów, co zawodowi ratownicy pracujący przy ratownictwie głębinowym. Chociaż wiele przepisów dotyczących ratownictwa morskiego jest takich samych w większości krajów, dzięki przyjęciu różnych praktyk międzynarodowych, każda jurysdykcja ma własne warianty tego, kiedy, jak i gdzie ratujący mogą czerpać korzyści z czystych operacji ratowniczych.