Co to jest reklama rzecznicza?

Reklama rzecznicza to reklama używana do promowania określonego stanowiska w danej sprawie. Reklamy mogą dotyczyć ustawodawstwa, tematów politycznych i innych kwestii, które są uważane za interesujące dla opinii publicznej. Ta reklama może być finansowana przez korporacje i organizacje polityczne i może to być bardzo duży biznes. Czasami na szali wiszą bardzo duże kwoty pieniędzy, dlatego firmy są skłonne wydać znaczne kwoty na reklamę rzeczniczą.

Przykładem tego typu reklamy może być reklama promująca wydobycie ropy naftowej na morzu w Stanach Zjednoczonych. Takie reklamy mogą reklamować dostępność zasobów ropy naftowej, zmniejszenie zależności od zagranicznej ropy naftowej i inne korzyści, aby zachęcić opinię publiczną do wspierania odwiertów na morzu. Firmą, która mogłaby zamieścić taką reklamę, byłaby firma naftowa, która może liczyć na kontrakty wiertnicze lub chce utrzymać wydobycie ropy w oczach opinii publicznej. Z kolei reklama sprzeciwiająca się odwiertom na morzu może zostać umieszczona przez grupę ekologiczną lub alternatywną firmę energetyczną, która chce zachęcić ludzi do rozważenia opcji takich jak energia wiatrowa lub słoneczna.

Prawo dotyczące reklamy rzeczniczej jest zmienne, w zależności od kraju, w którym reklama jest umieszczana. W niektórych krajach taka reklama może wymagać wyraźnego oznaczenia jako reklamy, a firma, osoba lub podmiot, który zapewnił finansowanie, muszą zostać ujawnione. Ma to na celu uświadomienie ludziom, że takie reklamy nie są artykułami redakcyjnymi ani informacyjnymi, ale konkretnie reklamami.

Firmy mogą umieszczać reklamy rzecznicze na billboardach, w drukowanych magazynach i gazetach, w Internecie iw telewizji. Treść ogłoszeń może się znacznie różnić, podobnie jak punkt widzenia, z którego przedstawiany jest problem. Podobnie jak inne reklamy, reklama rzecznicza ma na celu przyciąganie uwagi i zdobywanie serc i umysłów; celem jest, aby po kontakcie z reklamą rzeczniczą ludzie mogli zająć stanowisko w sprawie, w której czuli się neutralnie, lub zostać przekonani do zmiany stanowiska.

W niektórych przypadkach osoby mogą być zaangażowane w reklamę rzeczniczą. Znani są na przykład bardzo zamożni ludzie, którzy wykupują całostronicowe ogłoszenia w gazecie, aby wykorzystać je jako platformę do wyrażania opinii. Czasami osoby fizyczne mogą również łączyć się, aby umieścić reklamę poparcia. Na całym świecie firmy reklamowe, które specjalizują się w reklamie rzeczniczej, pomagają ludziom opracować najskuteczniejsze reklamy możliwe do uzyskania przy danym budżecie.