Co to jest resekcja esicy?

Sigmoidalna okrężnica to część dolnej części jelita grubego w kształcie litery S, która kończy się w odbytnicy. Ta część okrężnicy ma trudne zadanie polegające na energicznym skurczeniu się, aby wydalić odpady stałe z organizmu przez odbytnicę. Czasami stan chorobowy zakłóca funkcję esicy. Jeśli ten stan nie odpowiada na leczenie, czasami konieczne jest wykonanie resekcji esicy lub chirurgicznego usunięcia esicy.

Ekstremalny nacisk wzdłuż ścian esicy może powodować wybrzuszenie małych torebek okrężnicy. Te wybrzuszenia nazywane są uchyłkami. Kiedy uchyłki ulegają zapaleniu, rozwinął się stan zwany zapaleniem uchyłków. Czasami zapalenie uchyłków staje się tak poważne, że te torebki pękają i rozprzestrzeniają się infekcje w jamie brzusznej. Przewlekłe zapalenie uchyłków jest częstą przyczyną resekcji esicy u wielu osób.

Inną możliwą przyczyną resekcji esicy jest rak okrężnicy, prawdopodobnie z niedrożnym guzem w esicy. W takich przypadkach ważne jest, aby chirurg usunął całą zaatakowaną tkankę. W większości przypadków usunie okoliczne węzły chłonne, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się raka. Rak okrężnicy może być uleczalny, jeśli zostanie wykryty wystarczająco wcześnie.

W niektórych przypadkach resekcję esicy można wykonać laparoskopowo. Ta minimalnie inwazyjna procedura chirurgiczna polega na wykonaniu przez chirurga trzech lub czterech małych nacięć w ścianie jamy brzusznej. Następnie w nacięcia wprowadzi kilka narzędzi chirurgicznych, w tym laparoskop. Laparoskop pozwala chirurgowi zajrzeć do wnętrza jamy brzusznej, a innymi instrumentami można manipulować w celu wycięcia i usunięcia esicy.

Gdy część esicy jest zbyt chora, aby można ją było usunąć laparoskopowo, chirurg musi otworzyć brzuch, aby dostać się do esicy. Usunie chorą część esicy, a następnie ponownie połączy dwa zdrowe końce, aby wytworzyć ciągłą pętlę jelita. Zdarzają się sytuacje, w których okrężnica musi odpocząć lub duża część okrężnicy jest chora. W takim przypadku chirurg weźmie małą pętlę jelita i przeciągnie ją przez otwór w jamie brzusznej. Nazywa się to kolostomią.

Kolostomia może być tymczasowa lub trwała, w zależności od okoliczności danej osoby. Jeśli pacjentowi usunięto dużą ilość okrężnicy, kolostomia zwykle będzie trwała. Na kolostomię nakłada się worek kolostomijny, aby wychwycić ruchy jelit. Ten worek można łatwo opróżnić do toalety.
Resekcja esicy wiąże się z ryzykiem. Podobnie jak w przypadku każdego zabiegu chirurgicznego, istnieje ryzyko infekcji lub krwawienia. Istnieje również niewielkie ryzyko powstania zakrzepów krwi w nogach lub w płucach. Czasami pacjent może doświadczyć niedrożności jelit z powodu tkanki bliznowatej. Ryzyko powikłań zmniejszyło się wraz z postępem technologii.